Bilder för Kyrkovalet 2021
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Nästan 27 000 personer ställer upp i kyrkovalet

Nästan 27 000 personer och 601 nomineringsgrupper ställer upp i kyrkovalet 2021.

Nu är registreringstiden avslutad för nomineringsgrupper och kandidater inför höstens kyrkoval den 19 september. Totalt ställer 601 nomineringsgrupper med cirka 27 000 personer upp i årets val, där cirka 14 500 platser ska tillsättas på tre nivåer.

Grupp- och kandidatförteckningarna ska slutgiltigt fastställas av Svenska kyrkans 13 stiftsstyrelser, en process som inklusive överklagandetid ska vara klar senast den 15 juli. Därefter publiceras de fastställda kandidaterna i kyrkovalet, på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

I dagsläget har 26 922 unika kandidater registrerats för val till sammanlagt 606 organ på de tre nivåerna i valet: kyrkofullmäktige (= församling/pastorat), stiftsfullmäktige och kyrkomötet (= nationellt).​

Källa: Redaktionen Svenska kyrkan nationell nivå