Information om cyberangreppet

Nyhet Publicerad

Personuppgifter från Svenska kyrkans databas läcktes under attacken. Läs mer om hur du eventuellt berörs av detta och vilka åtgärder som vidtagits.

Information om cyberangreppet

Personuppgifter från Svenska kyrkans databas läcktes under attacken. Läs mer om hur du eventuellt berörs av detta och vilka åtgärder som vidtagits.