Foto: istock

Lugna timmar för kvinnor

Retreat i Kyrkvillan 12 november

Om lugna timmar för kvinnor

Tillfälle till gemenskap, skapande verksamhet, meditation, andakt och yoga, allt i en lugn och stilla miljö. Vi äter en sopplunch tillsammans.

Datum: Lördag 12 november 2022 kl 10-14
Plats: Kyrkvillan, Stora Gungans Väg 3 i Enskede

Begränsat antal deltagare. Föranmälan till:
annaelina.ronnback@svenskakyrkan.se