Foto: Pixabay

Las Mamas

År 2001 tyckte föräldrar som hade barn i Årstas barnkörer att det verkade vara roligt att sjunga. Önskemål kom då att starta en föräldrakör. För närvarande består vi av kvinnor men tenorer och basar är välkomna lika väl som nya altar och sopraner.

Dag: Tisdagar
Tid: 17.00-20.30
Plats: Årsta församlingshus, Bråviksvägen 47
Kontakt och anmälan: eva.tengelin@svenskakyrkan.se, 08-556 133 35  

Varje termin sjunger vi på ett antal högmässor/sinnesrogudstjänster och konserter ibland tillsammans med Årsta kammarkör, Årstakören eller Årsta ungdomskör.

En gång per år gör vi någon form av körresa. Vi har bla deltagit i Skinnskattebergs körfestival, pilgrimsvandrat till Santiago de Compostela (de sista 16 milen), besökt andliga platser i Krakow och dess omnejd och haft mässa i saltgruvan Wieliszka. Vi har även vandrat bland Roms kyrkor, katakomber och ruiner.
Vi har sett Berlin ur ett kyrkligt perspektiv, övat i svenska sjömanskyrkan i Skagen och sjungit på diverse gator och torg.

Körens vision är att utvecklas musikaliskt både enskilt och i grupp samt fördjupa vår kristna tro.

Vem vet om vi i framtiden byter namn och blir Las Grandmamas et Papas…