Kvinnotimmar

med Enskede kyrkliga syförening

Vi träffas i Kyrkvillan för att fika, prata och umgås. Ingen föranmälan krävs.
Varmt välkommen med eller utan handarbete!

Tid: kl 13.00-15.00
Dag: Tisdagar ojämna veckor. Terminen pågår till och med 1 december.
Plats: Kyrkvillan, Sora Gungans väg 3
Information och kontakt: Catarina Österman 08-556 133 43 eller via mejl catarina.osterman@svenskakyrkan.se