Foto: Madelen Zander

Kollektändamål 2023

Här kan du se vart kollekten vid respektive gudstjänst går.

Januari

  1/1 Nyårsdagen: Ny gemenskap
  6/1 Trettondedag jul: Act Svenska kyrkan (final för julkampanjen)
  8/1 Första söndagen efter trettondedagen: Unga kvinnors värn
15/1 Andra söndagen efter trettondedagen: Act Svenska kyrkan
22/1 Tredje söndagen efter trettondedagen: Svenska Bibelsällskapet
29/1 Fjärde söndagen efter trettondedagen: Svenska Kyrkans Unga 

Februari

  5/2 Kyndelsmässodagen (Jungfru Marie kyrkogångsdag): Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
12/2 Sexagesima: Act Svenska kyrkan
19/2 Fastlagssöndagen: Act Svenska kyrkan (fastekampanjen startar)
22/1 Askonsdagen: Frivillig - ingen kollekt
26/2 Första söndagen i fastan: Kyrkans SOS

 Mars

  5/3 Andra söndagen i fastan: Världens barn
12/3 Tredje söndagen i fastan: Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen) 
19/3 Midfastosöndagen: Act Svenska kyrkan
26/3 Jungfru Marie bebådelsedag: Svenska Kyrkans Unga ½, Sveriges Kyrkosångsförbund ½
 

April

  2/4 Palmsöndagen: Act Svenska kyrkan
  6/4 Skärtorsdag: Act Svenska kyrkan
  7/4 Långfredagen: Act Svenska kyrkan
  9/4 Påskdagen: Angaza Women Center
10/4 Annandag påsk: Act Svenska kyrkan
16/4 Andra söndagen i påsktiden: Föreningen Ny Gemenskap
23/4 Tredje söndagen i påsktiden: EFS
30/4 Fjärde söndagen i påsktiden: Act Svenska kyrkan

Maj

  7/5 Femte söndagen i påsktiden: Sveriges kristna råd
14/5 Bönsöndagen: Kyrkans familjerådgivning Stockholm
18/5 Kristi himmelsfärds dag: Svenska kyrkans Unga ½, SALT – barn och unga i EFS ½
21/5 Söndagen före pingst: Act Svenska kyrkan
28/5 Pingstdagen: Svenska kyrkans Unga i Stockholms stift
29/5 Annandag pingst: Frivillig - ingen kollekt

 Juni

    4/6 Heliga Trefaldighets dag (Missionsdagen): Act Svenska kyrkan
11/6 Första söndagen efter trefaldighet: Act Svenska kyrkan
18/6 Andra söndagen efter trefaldighet: ”A better home” - Läkarmissionens långsiktiga insats i Rumänien
24/6 Midsommardagen: ”A better home” - Läkarmissionens långsiktiga insats i Rumänien
25/6 Den helige Johannes Döparens dag: Stockholms stifts
Kyrkosångsförbund  ½, Samarbetsrådet för judar och kristna ½

Juli

  2/7 Fjärde söndagen efter trefaldighet: Act Svenska kyrkan
  9/7 Apostladagen: Act Svenska kyrkan
16/7 Sjätte söndagen efter trefaldighet: S:t Lukas i Stockholm
23/7 Kristi förklarings dag: Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)
30/7 Åttonde söndagen efter trefaldighet: Kyrkans familjerådgivning

 Augusti

   6/8 Nionde söndagen efter trefaldighet: Act Svenska kyrkan
13/8 Tionde söndagen efter trefaldighet: Act Svenska kyrkan
20/8 Elfte söndagen efter trefaldighet: Hela Människan
27/8 Tolfte söndagen efter trefaldighet: Svenska kyrkans Unga i Stockholms stift

September

  3/9 Trettonde söndagen efter trefaldighet: Diakoniinstitutionerna
10/9 Fjortonde söndagen efter trefaldighet: Ekumenisk rikskollekt (Europeiska kyrkokonferensen)
17/9 Femtonde söndagen efter trefaldighet: Föreningen Ny Gemenskap
24/9 Sextonde söndagen efter trefaldighet: Unga kvinnors värn

 Oktober

  1/10 Den helige Mikaels dag: Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)
  8/10 Tacksägelsedagen: Sveriges Kyrkosångsförbund
15/10 Nittonde söndagen efter trefaldighet: Världens barn
22/10 Tjugonde söndagen efter trefaldighet: Asylrättscentrum
29/10 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet: Den öppna dörren ½, Credo ½

 November

  4/11 Alla helgons dag: Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)
  5/11 Söndagen efter alla helgons dag (Alla själars dag): Act Svenska kyrkan
12/11 Tjugotredje söndagen efter trefaldighet: Act Svenska kyrkan
19/11 Söndagen före domssöndagen: Act Svenska kyrkan
26/11 Domssöndagen: Världens barn

December

  3/12 Första söndagen i advent: Act Svenska kyrkan (start julkampanj)
10/12 Andra söndagen i advent: Svenska Kyrkans Unga
17/12 Tredje söndagen i advent: Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)
24/12 Fjärde söndagen i advent, Julafton: Act Svenska kyrkan
25/12 Juldagen: Föreningen Ny Gemenskap
26/12 Annandag jul (Den helige Stefanos dag): Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)
31/12 Söndagen efter jul: ”A better home” - Läkarmissionens långsiktiga insats i Rumänien

Nu går det att swisha kollekten!

Kollekten i Enskede kyrka swishas till: 123 380 05 54
Kollekten i Årsta kyrka swishas till: 123 074 77 74

Varje söndag startar en ny kollektvecka. Swishnumrena finns i respektive agenda, liksom en QR-kod som går att scanna av i Swishappen så att man slipper skriva in numret utan bara vald summa.