Meny

Kollektändamål 2020

Här kan du se vart kollekten vid respektive gudstjänst går.

Januari

  1/1 Nyårsdagen: Svenska Jerusalemföreningen, sjukhuset i Betlehem
  5/1 Söndagen efter nyår: Unga kvinnors värn
  6/1 Trettondedag jul: Act Svenska kyrkan (final för julkampanjen)
12/1 Första söndagen efter trettondedagen:  Act Augusta Viktoriasjukhuset i        östra Jerusalem
19/1 Andra söndagen efter trettondedagen: Svenska Bibelsällskapet
26/1 Tredje söndagen efter trettondedagen: Unga kvinnors värn

Februari

  2/2 Kyndelsmässodagen (Jungfru Marie kyrkogångsdag): Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
  9/2 Septuagesima: Svenska Kyrkans Unga
16/2 Sexagesima (Reformationsdagen): Act Augusta Viktoriasjukhuset i östra Jerusalem
23/2: Fastlagssöndagen: Act Svenska kyrkan (fastekampanjen startar)

 Mars

  1/3 Första söndagen i fastan: Amnesty International
  8/3 Andra söndagen i fastan: Flyktingfonden i Stockholms stift
15/3 Tredje söndagen i fastan: Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen) 
22/3 Jungfru Marie bebådelsedag: Svenska Kyrkans Unga ½, Sveriges Kyrkosångsförbund ½
29/3 Femte söndagen i fastan: Amnesty International
 

April

  5/4 Palmsöndagen: Act Svenska kyrkan (final för fastekampanjen)
10/4 Långfredagen: Amnesty International
12/4 Påskdagen: Föreningen Ny Gemenskap
13/4 Annandag påsk: Act Svenska kyrkan
19/4 Andra söndagen i påsktiden: ”A better home”
26/4 Tredje söndagen i påsktiden: Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS

Maj

  3/5 Fjärde söndagen i påsktiden: Stockholms stifts Kyrkosångsförbund
10/5 Femte söndagen i påsktiden: Sveriges kristna råd
17/5 Bönsöndagen: Kyrkans familjerådgivning
21/5 Kristi himmelsfärds dag: Svenska kyrkans Unga ½, Salt – barn och unga i EFS ½
24/5 Söndagen före pingst: Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
31/5 Pingstdagen: ”A better home”

 Juni

  1/6 Annandag pingst: ”A better home”
  7/6 Heliga Trefaldighets dag (Missionsdagen): Act Svenska kyrkan
14/6 Första söndagen efter trefaldighet: ”A better home”
20/6 Midsommardagen: ”A better home”
21/6 Den helige Johannes Döparens dag: Angaza Women Center
28/6 Tredje söndagen efter trefaldighet: Act Svenska kyrkan

Juli

  5/7 Fjärde söndagen efter trefaldighet: Act Svenska kyrkan
12/7 Apostladagen: Act Svenska kyrkan
19/7 Sjätte söndagen efter trefaldighet: Den öppna dörren ½, Samarbetsrådet för judar och kristna ½
26/7 Kristi förklarings dag: Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)

 Augusti

  2/8 Åttonde söndagen efter trefaldighet: Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)
  9/8 Nionde söndagen efter trefaldighet: Svenska Jerusalemföreningen, skolan i Betlehem
16/8 Tionde söndagen efter trefaldighet: Act Svenska kyrkan
23/8 Elfte söndagen efter trefaldighet: Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)
30/8 Tolfte söndagen efter trefaldighet: Världens barn

September

  6/9 Trettonde söndagen efter trefaldighet: Diakoniinstitutionerna
13/9 Fjortonde söndagen efter trefaldighet: Ekumeniskt arbete, Kyrkornas världsråd (KV)
20/9 Femtonde söndagen efter trefaldighet: Världens barn
27/9 Sextonde söndagen efter trefaldighet: Hela Människan

 Oktober

  4/10 Den helige Mikaels dag: Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)
11/10 Tacksägelsedagen: Sveriges Kyrkosångsförbund
18/10 Nittonde söndagen efter trefaldighet: S:t Lukas i Stockholm
25/10 Tjugonde söndagen efter trefaldighet: Världens barn
31/10 Alla helgons dag: Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)

 November

1/11 Söndagen efter alla helgons dag (Alla själars dag): Kyrkans familjerådgivning
8/11 Tjugoandra söndagen efter trefaldighet: Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
15/11 Söndagen före domssöndagen: Act Svenska kyrkan
22/11 Domssöndagen: Act Svenska kyrkan
29/11 Första söndagen i advent: Act Svenska kyrkan (start julkampanj)

December

  6/12 Andra söndagen i advent: Act Svenska kyrkan
13/12 Tredje söndagen i advent: Svenska Kyrkans Unga
20/12 Fjärde söndagen i advent: Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)
24/12 Julafton: Svenska Jerusalemföreningen, skolan i Betlehem
25/12 Juldagen: Stockholms stadsmission
26/12 Annandag jul (Den helige Stefanos dag): 
Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)
27/12 Söndagen efter jul: Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

Nu går det att swisha kollekten!

Kollekten i Enskede kyrka swishas till: 123 380 05 54
Kollekten i Årsta kyrka swishas till: 123 074 77 74

Varje söndag startar en ny kollektvecka. Swishnumrena finns i respektive agenda, liksom en QR-kod som går att scanna av i Swishappen så att man slipper skriva in numret utan bara vald summa.