Himmel och pannkaka

En vardagsgudstjänst för alla åldrar, som avslutas med pannkaka

Välkommen till en vardagsgudstjänst för alla åldrar med sång tillsammans med församlingens barnkörer och orgelelever. Efteråt serveras pannkaka. Himmel och pannkaka har blivit en populär gudstjänst som återkommer någon gång per termin.

Datum våren 2020: 

FRAMFLYTTAT, NYA DATUM KOMMER  ANNONSERAS INOM KORT