Foto: Elinor Edvall

Helena: präst

”Änglar är ett bra sätt att prata om de goda krafterna i livet” I samband med Mikaeliveckan kommer församlingens nya präst Helena Ekhem och muslimska Payman Salehi samtala om ”Änglar bland Abrahams barn”, i Årsta kyrka den 26 september. Vi tar tillfället i akt att presentera henne här.

Redan som liten fick Helena lära känna bibelns alla berättelser på bästa tänkbara sätt. I sin morfars famn och genom hans röst, en röst som finns inom henne än idag.
Helena berättar att det var hennes nyfikenhet som fick henne att välja prästyrket. I tjugoårsåldern bodde hon i USA och var väldigt aktiv i en församling som betydde mycket för henne. Hon ledde kommittéer och gick på bibelstudier. Helena var konfirmerad och hade en hel del kunskap om bibeln, men församlingen läste bibeln på ett sätt hon inte hade stött på tidigare.
– De hade en bokstavstro. Gud skapade världen på sju dagar, punkt. Kvinnor kan inte bli präster.
Helena ville veta mer, och gick inte med på att kvinnor inte skulle kunna bli präster. Hon flyttade till Sverige och började läsa teologi.

En helt vanlig dag i Helenas arbetsliv är fylld av samtal och möten med människor.
– Man möter människor i livets alla skeden. Alltifrån dopfamiljer till sörjande inför en begravning, berättar Helena.
Helena är också inriktad på att arbeta med skola och ungdom, och menar att det både är det roligaste och ett av kyrkans viktigaste uppdrag i framtiden.
– Vi ska fortsätta berätta vår berättelse för de yngre generationerna. Framtiden finns i den yngre generationen, slår hon fast.
Helena upplever att det finns en öppenhet för kyrkan i skolvärlden och att kyrkan har en självklar plats som samarbetspartner i krissituationer. Dessutom har kyrkan mycket kunskap att dela med sig av, och som skolans läroplan efterfrågar.
Helena öppnar gärna upp kyrkan för skolan och andra verksamheter, även utan kyrkliga inslag.
– Kyrkan är till för alla. Att vi kan förmedla vår människosyn - alla människors lika värde, det räcker för mig för att öppna upp kyrkan, säger hon bestämt.

Helena Ekhems öppenhet för nya idéer har lett till en rad spännande samarbeten. Just nu leder hon ett projekt med fotbollsvolontärer, som ska bli Svenska kyrkans ansikte utåt på matcher som kan bli stökiga. Tidigare har hon varit med och skapat ett natthärbärge för EU-migranter i Lund. I Eskilstuna församling ledde Helena skaparkvällar, som resulterade i en återkommande ”Bibelateljé”, där besökarna fick ta del av bilder och bibeltexter som öppnade upp för samtal. Ur projektet skapades boken ”En ny tonart” där Helena var redaktör.
Helena brinner för existentiella frågor, musik och kreativitet. Hennes ledstjärna är att kyrkan måste vara nytänkande.
– Vårt budskap är tidlöst, men hur är vi kyrka på den plats där vi är just nu? Var möter vi människor? Vilka arenor finns?
Ofta handlar det om att svara upp på ett önskemål eller en fråga. Som när Bajen hörde av sig till församlingen för ett samarbete.
Mötet med människor är det bästa med yrket, tycker Helena.
– Ofta överraskas man i mötet med andra. Och det handlar inte om att komma med en gudstro, för Gud är redan där. Även hos människor som inte reflekterar så mycket kring tro. Det finns så mycket i andra människor som jag kan inspireras av. Det är en nåd.

Under Mikaeliveckan har Helena Ekhem bjudit in muslimska Payman Salehi för ett samtal om änglar. När Helena arbetade i Eskilstuna tog hon kontakt med Payman Salehi som då var ordförande i den lokala Muslimska kvinnoföreningen. Det ledde till en vänskap och ett samarbete där de åkte ut i skolor för att prata om islam och kristendom. De har också suttit i olika paneldebatter tillsammans.
– Ofta ställer man islam och kristendom emot varandra. Vi vill visa att vi har mer gemensamt än tvärt om.
Helena tystnar en stund.
– Vi är alla människor som försöker hitta ett sätt att tolka vårt liv, leva vårt liv.
Själv tror Helena Ekhem inte riktigt på bokmärkesänglar.
– Morfar berättade om min skyddsängel. Den är alltid med dig, sade han. Jag ser det mer som att det finns goda krafter omkring oss, som vi kan kalla änglar. Änglar är ett bra sätt att prata om de goda krafterna i livet och påminna oss om att vi, i oss själva, bär med oss goda krafter.

Text och foto: Elinor Edvall

Helena omgiven av dopänglar som församlingen ger till alla som döps i kyrkan. Änglarna är gjorda i Betlehem, som ett sätt att skapa hopp av glas som krossats under Israel-Palestina-konflikten. Foto: Elinor Edvall
Boken ”En ny tonart” där Helena Ekhem var redaktör, skapades med bilder och texter från hennes ”Bibelateljé” i Eskilstuna. Foto: Elinor Edvall