Foto: Josefin Casteryd / IKON

Gudstjänst och bön

Gudstjänsten finns till för att ge var och en möjlighet att komma närmare Gud. I gudstjänsten delar vi vår kristna tro genom bland annat bön och musik. Välkommen!

Söndagar kl.11.00:
Högmässa i Årsta kyrka
Enskedemässa i Enskede kyrka 

Onsdagar kl 18.30
Veckomässa i Årsta kyrka 

Se kalendariet för mer information.

Om gudstjänstens innehåll

Ordens betydelse
Texterna i en gudstjänst utgår från Bibeln som är skriven för drygt 2000 år sedan. Men vi kan känna igen oss. Våra frågeställningar kring liv och död är fortfarande de samma.

Nattvarden
Bönerna i nattvarden uttrycker tacksamhet över Guds närvaro i våra liv. När vi tar emot bröd och vin innebär det att vi får finnas mitt i kärlekens och förlåtelsens centrum.

Välsignelsen
Välsignelsen som oftast avslutar en gudstjänst innebär att vi får bekräftat att Gud ser var och en av oss. Vi behöver inte dölja något. Gud vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid.

Musik och sång
Musiken en viktig del av vår gudstjänst. Ofta medverkar någon av församlingens körer eller instrumentalister.

Gudstjänster i Enskede-Årsta församling:

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.