Meny

GDPR = Personuppgiftshantering

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

hur hanterar vi personuppgifter i Enskede-Årsta församling?

Ibland behöver vi samla in personuppgifter om dig eller den du är vårdnadshavare för. Vi gör det för att ni bland annat ska kunna få vårt digitala nyhetsbrev, ta del av utskick och delta i vissa aktiviteter.

Vi sparar inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt. När uppgifterna inte längre fyller något syfte raderas de från våra register.

Du kan när som helst begära att få information om vilka personuppgifter vi har som rör dig och den du är vårdnadshavare för.

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi i Enskede-Årsta församling hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt församlingskansli på telefon 08-556 133 30 eller skicka ett mejl till enskede-arsta@svenskakyrkan.se

Församlingens dataskyddsombud är Erika Malmberg: 072-549 64 34
Mejl: Erika Malmberg

Läs mer om GDPR i Svenska kyrkan här »