Foto: Eva Tengelin

Gå i frid

Pilgrimsvandringar Hösten 2021

Välkommen att följa med på församlingens vandringar i Stockholmsområdet.
Att Gå i Frid innebär att vi reflekterar utifrån olika teman, har andakter längst vägen och ber ur Lilla Pilgrimsboken. En del av vandringen sker under tystnad (även om det larmas omkring oss). Vi går i alla väderlekar, så ”kläder efter väder”!
Var och en deltar under eget ansvar.

Gå i Frid är Coronaanpassad vilket bl a innebär ett begränsat antal deltagare. Till samtliga vandringar är det därför föranmälan. Medlemmar i Enskede-Årsta församling har förtur och man kan anmäla sig till en vandring i taget.

Låt oss Gå i Frid!

Söndagen 26 september – Pilgrimsleden till Tyresö

Heldagsvandring. Vi startar i Björkhagen och går längs Sörmlands- och Kristinaleden till Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö (invid kyrkan). Under vandringen har vi andakter och vi firar även mässa (nattvard) i naturen.

Var och en tar med sig egen lunchmatsäck och annat man tror sig behöva.

Distans: ca 18 km. Sträckan är på varierande underlag: grus, asfalt och skogsstigar.
Tidslängd: Heldagsvandring
Plats: Samling Markuskyrkan (T-Björkhagen). Från Tyresö kyrka går det regelbundet SL-buss till Gullmarsplan
Tid: Vandringen börjar på förmiddagen. 
OBS! Föranmälan 

Lördagen 16 oktober - Mälarvatten och två Stockholmsholmar

På begäran upprepar vi fjolårets uppskattade vandring till två välkända holmar. Vi går längs Årstaviken, passerar Årsta gård där Årstafrun bodde, upp på den ”nya” gång- och järnvägsbron där vi får en fin utsikt över Stockholms vatten. Via Tantolunden och längst Liljeholmsviken kommer vi sedan till Reimersholme som är som en stad i staden. Därefter till den närliggande Långholmen med dess välkända f.d. fängelse, koloniträdgårdar, malmgårdar, båthamnar med mera. Härifrån ser vi Stockholms inlopp från Mälaren med Kungsholmen och Riddarholmen, båda ”sammanbundna” med den mäktiga Riddarfjärden. Åter till Årsta via Liljeholmsbron och Årstaberg.

Var och en tar med sig egen lunchmatsäck och annat man tror sig behöva.

Distans: ca 13 km
Tidslängd: ca 4 timmar
Plats: Vandringen börjar och slutar vid Årsta kyrkas klockstapel
Tid: kl. 13.00
OBS! Föranmälan

Foto: Henrik Fergin

Gå i Frid - utan grupp!

Foto: Henrik Fergin

För den som önskar erbjuder vi inför varje vandring ett upplägg som man själv kan följa. Det är en agenda med psalmer, texter och böner. Det förutsätter att man äger Lilla Pilgrimsboken som finns att köpa i Årsta kyrka.
För mer information kontakta Henrik Fergin eller Eva Tengelin.

Gå i frid. Foto: Henrik Fergin