Foto: Arkiv

Församlingstidning

Tidningen utkom med 4 nr under 2018. Fr.o.m. februari 2019 hittar du istället information från oss i två veckoannonser i Årsta/Enskede lokaltidning.

Tidningen utgår - ersätts med veckoannons 2019

Vi strävar hela tiden efter att nå ut med information till våra medlemmar och alla som är intresserade på det mest effektiva och tillgängliga sättet i såväl analogt som digitalt format.

Vår tryckta församlingstidning utkom endast fyra gånger per år och därför byter vi under 2019 ut den till en större veckoannons i Årsta/Enskede lokaltidning.

Annonsen kommer att innehålla aktuell information om bland annat våra verksamheter och finnas med i varje nummer av Årsta/Enskede lokaltidning från och med februari 2019. Du hittar den nya annonsen under korsordet. 

Gudstjänstannonsen på nästsista sidan finns kvar som vanligt.

Har du några frågor om informationsmaterial eller annonser är du välkommen att kontakta enskede.information@svenskakyrkan.se.

Tidning 2018

Här nedan kan du läsa utgivna nummer av församlingstidningen. Den innehåller bland annat korsordstävling, information om Svenska kyrkans internationella arbete och det lokala verksamhetsprogrammet för Enskede-Årsta församling.

Du kan även läsa om de som arbetar i Enskede-Årsta församling. Vilka är vi och vad gör vi? I varje nummer möter du en ny medarbetare som ger sin unika bild av sitt församlingsarbete.

Tidningen gavs ut tillsammans med Årsta/Enskede lokaltidning 4 gånger under 2018.

Läs församlingstidningen online här:

Nr 4 2018 advent/jul/trettondag

Nr 3 2018 mikaeli/tacksägelse/allhelgona

Nr 2 2018 pingst/trefaldighet

Nr 1 2018 fasta/påsk

HISTORIK

Enskede-Årsta församlingstidning grundades år 1948 och hette då "Enskede församlingsblad". Tidningen låg nere några år under 1990 men fick ny fart i början av 2000. Tidningen fick namnet "Amfi" 2004 och hade som mål att spegla den kristna tron, och uppmuntra läsarna till att fundera över livsfrågor. 2012 bytte tidningen namn till "Tro och tanke" och gavs ut t.o.m. 2015. Under 2016 pausades tidningen, en ut- och omvärdering gjordes och 2017 startas den upp igen. Nu trycks tidningen under namnet "Svenska kyrkan, Enskede och Årsta".

Redaktör och layout: hazel.lindkvist@svenskakyrkan.se, kommunikatör

Ansvarig utgivare: hjalmar.fryklind@svenskakyrkan.se, kyrkoherde