Föredragsserie "Vägvisare till Gud"

Den kristna andligheten har tusen flöden! Föredragsserie med Henrik Fergin, präst

Vägvisare till Gud

Vägvisarna kommer från öst och väst. De kommer från olika århundranden och kulturer. Från städer och öknar. Det som förenar dem är tron på Jesus Kristus.
Vid sidan av Bibeln och gudstjänsten är mötet med de heliga vägvisarna något av den bästa näring vi kan ge vår tro. Om dessa handlar denna föredragsserie.

Föredrag i Årsta kyrka kl 12.45-13.30
Tillfällen: Söndagar 13/9, 4/10, 25/10, 15/11 och 6/12 · 2020 

13/9 Om ”70-plussare”

 I bibeln och genom kyrkans historia har äldre personer möts med aktning. Med sin rika livserfarenhet har den som passerat 70 mycket att ge. Detta behöver vi åter upptäcka i en tidsanda där ungdom värderas mer än hög ålder. Flera av de bibliska och kyrkliga förebilderna gör sina storverk först när det passerat 70! Om dessa och hur vi tar vara på människors livserfarenhet i kyrkan kommer detta föredrag att handla om.

Mottot är: Säg inte att Du är för gammal!

4/10 Om den helige Franciskus av Assisi, helgon

Franciskus (1183-1226) är en av våra mest omtyckta helgon. Hans sociala och andliga patos har inspirerat många genom århundradena. Vår samhörighet med Guds skapelse och djuren, som han kallade för våra systrar och bröder i Herren, är något han ständigt återkommer till.  Franciskus förknippas också med julkrubbor och kallas därför för julkrubbans fader.

Inbjuden till detta föredrag är ikonmålaren Christina Lundström.  Utifrån sin nymålade händelseikon ”Den helige Franciskus” och julkrubban berättar hon om helgonets betydelse.

25/10 Om Gunnar Rosendal

Gunnar Rosendal (1897-1988), oftast kallad för ”fader Gunnar”, har betytt mycket för svenska kyrkans gudstjänstliv under 1900-talet. Som ung präst greps han av nattvardens betydelse och rikedomen i kyrkans liturgiska arv. Under parollen ”Kyrklig förnyelse” talade han om predikans, liturgins, bibelläsningens och församlingslivets förnyelse. Hans budskap för ett levande kyrkligt liv är lika aktuellt idag.

Vi möter hos honom en mycket kunnig, begåvad och charmig gudsman.

15/11 Om Hildegard av Bingen    

Hildegard av Bingen (1098-1179) är en av medeltidens mest mångsidigt begåvade personer. Hon var ett universalsnille som var klosterledare, visionär, tonsättare och författare. Hon skrev djärva liturgiska dikter och var kunnig i dåtidens naturvetenskap. I vår tid har hennes kunskaper om läkemedel och växter uppmärksammats. År 2012 blev hon i den Romersk katolska kyrkan utnämnd till kyrkolärare.

Föredraget tar upp något av denna fascinerande kvinna och hennes inflytande genom århundradena.

6/12 Årsta kyrkas julspel

Introduktion till kyrko- och julspelens historiska bakgrund och dess betydelse för den kristna tron.

Därefter ser vi Årsta kyrkas Julspel.  OBS! Spelet sker utomhus vid klockstapeln.

Tidigare föredrag

Tidigare föredrag i denna serie har handlat om: den heliga skrift,
den helige Franciskus av Assisi, Jesu mor Maria, Ignatius av Antiokia,
Clemens av Rom, Dag Hammarskjöld, heliga Birgitta, Benedikt av Nursa,
Ylva Eggehorn, Ambrosius av Milano, Julkrubbor i evangeliets tjänst, profeten Jesaja, Hjalmar Ekström, Irenaeus av Lyon och S:t Helena.

Välkommen!

Kontakt och information: Henrik Fergin 08-556 133 32 
eller henrik.fergin@svenskakyrkan.se