Foto: Linda Fridén

Enskede-Årsta Lilla gosskören, 6-8 år

Träffa andra killar som älskar att sjunga!

I gosskören lär vi oss att sjunga tillsammans och lyssna på varandra. Vi övar grundläggande notträning och att följa dirigent. 3-4 gånger per termin sjunger vi på konserter, gudstjänster och luciatåg.

Vi söker fler glada sångare till kören. Välkommen med!

Dag: Onsdag
Tid: 16.00-16.40
Plats: Enskede kyrka, Björkvägen 18
Körledare: staffan.brasjo@svenskakyrkan.se 08-556 133 34

Gosskörer har funnits inom olika delar av kyrkan sedan mycket lång tid tillbaka, men inom svenska kyrkan finns de idag av en huvudsaklig anledning: att ge pojkar en trygg miljö att träffa andra sjungande killar, så att de motiveras att fortsätta med sin sång under uppväxtåren.  Det är ingen hemlighet att sjungande killar och män är i minoritet i hela körvärlden, och de flesta trillar av redan under lågstadieåren. Det har dock blivit något av en sanning bland körledare att om killarna samlas i en och samma grupp, så fortsätter de, vilket vi glädjande nog ser även i vår församling! De sjungande killarna kan vi inte på något vis tas för givet, och därför vill vi satsa lite extra på dessa!

Anmälan till barnkör och orgellektioner

Här kan du anmäla ditt barn till församlingens barnkörer och orgellektioner. Observera att vissa grupper är fullsatta.