Foto: Henrik Fergin/Christina Lundström/Elinor Edvall

En hälsning från en präst i Årsta kyrka

Man brukar säga att varje kyrka säger något om Gud och om den tid då den uppfördes. I Årsta kyrka, byggd så sent som 2011, blir detta påtagligt.

Så ljust!
Man omsluts i det moderna kyrkorummet av de vita väggarna. Lyfter man blicken mot något av de sex stora fönstren ser man enbart himlen. Det är som om kyrkan med sin strama arkitektur, avskalade vithet och med sina fönster vill visa oss utanför det tidsbundna.

Ett himmelskt fönster
Mellan två av fönstren finns en Kristus- ikon som möter besökaren. Ikoner brukar ibland liknas vid himmelska fönster genom vilka vi får se in i det gudomliga.
Kristus ansiktsuttryck är neutralt för att kunna möta oss oavsett vi kommer med glädje eller sorg. Sin vänstra hand håller han om bibeln vars ord vill vägleda. Med den högra handen välsignar han oss.

Se livet som pågår
Under Årsta kyrkas tio år har vi haft ikoner som gästat oss under några veckor. Snart får vi åter besök och denna gång av en triptyk – tre ikoner som hör samman. ”Skapelsens triptyk” är målad av ikonograf Christina Lundström och de tre delarna heter Gloria, Kyrie och Sanctus – namn hämtade från den kristna gudstjänstliturgin. Gloriaikonen vill berätta om skapelsens skönhet, Kyrieikonen om livets bräcklighet och Sanctusikonen om livets möjligheter.
Triptyken har ett rikt färgspråk och många detaljer. Den låter betraktaren ana att våra liv är insatta i ett större sammanhang.

Så står jag i Årsta kyrka, lyfter blicken från triptyken och ser på ikonen med den välsignande Kristus och genom fönstren en öppen himmel. Så omsluts det tidsbundna med det eviga.

Henrik Fergin, präst i Enskede-Årsta församling

Foto: Henrik Fergin, Christina Lundström (Gloriaikonen) och Elinor Edvall