Dop, vigsel och begravning i tider av Corona

Har du bjudit in släkt och vänner till en familjehögtid? I tider av Corona kan du behöva anpassa glädje- eller sorgehögtiden. Just nu lånar vi inte ut våra lokaler för minnesstund eller i samband med dop eller vigsel. Detta gäller tills vidare.

Dela glädje och sorg även i svåra tider

I svåra tider behöver vi också få fira och vara glada. Vi kan fortfarande genomföra dop och par kan gifta sig, om vi anpassar högtiderna så att det kan ske på ett ansvarsfullt sätt.

Detsamma gäller när en anhörig har dött och vi vill ta avsked och sörja tillsammans. De som samlas ska förstås inte tillhöra riskgrupperna eller ha symptom.

Nya regler från och med 1 juni:
Från och med 1 juni gäller nya förutsättningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 50 deltagare tillåts vid tillställningar inomhus med anvisad sittplats och när lokalen tillåter det.

Utifrån de lokaler vi har i Enskede Årsta församling innebär det följande.
Antal personer som kan samlas med anvisad sittplats:
Årsta kyrka:30 personer (exklusive personal)
Enskede kyrka:25 personer (exklusive personal)

Just nu lånar vi inte ut våra lokaler i samband med bokning av dop, minnesstund eller vigsel. Detta gäller tills vidare.

Bjud in gäster till en filmad gudstjänst

Om du ber någon av de närvarande att filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela filmen i efterhand.

Vår personal i församlingen kan tyvärr inte hjälpa till med filmning eller livesändning. Prata med begravningsbyrån om ni vill livesända en begravning. En del anlitar företag som hjälper till med inspelningar, ibland är det anhöriga som spelar in. Vi har trådlöst nätverk i våra kyrkor där det går bra att logga in sig som gäst. Prata med vaktmästaren om ni behöver hjälp med detta.

Om du har planerat för en större fest eller minnesstund, så kan du överväga att hålla den delen av högtiden längre fram, i stället för att ställa in den. 

Dopet eller vigseln behöver inte skjutas upp. Detsamma gäller begravningen. Om en minnessamling äger rum senare kan man vara i Svenska kyrkans lokaler och ha en gemensam andakt i anslutning till begravningen.

Exempel på hur vi kan ställa om istället för att ställa in

Dop:

• En dopgudstjänst kan förrättas av präst med endast barnet och barnets vårdnadshavare i kyrkorummet.
• Dopbarn kan bäras av vårdnadshavare under hela dopgudstjänsten, och präst och vårdnadshavare bör hålla avstånd.
• Dop kan ske även ske utomhus.

Vigsel:

• En vigselgudstjänst kan ske med två vittnen närvarande, det betyder att minst fem personer är med.
• Bröllopsfest under traditionella former får skjutas på framtiden.
• En vigsel kan även ske utomhus.

Begravning:
• Begravningsgudstjänsten kan firas utomhus på kyrkogården.
• Begravningsgudstjänst med urna kan hållas. Om de närstående önskar kan begravning med urna ske upp till ett år senare.
• Då inte alla närstående har möjlighet att delta i begravningsakten finns möjligheten att filma den för att inkludera dem som inte kan vara med.

Tidpunkt för begravningen

En del sörjande vill vänta med begravningen på grund av coronaviruset. Frågan om att skjuta upp gravsättning eller kremering bestäms inte av Svenska kyrkan utan regleras i begravningslagen. Lagen säger att en avliden ska kremeras eller gravsättas så snart som möjligt, senast en månad efter dödsfallet.

Förutom lagkrav finns även andra skäl att inte flytta fram begravningen. Den är en del av sorgeprocessen och erfarenheten visar att det ofta lindrar att få hålla begravning. Det finns också en risk för att det kan bli problem med förvaring av stoft. Om du som närstående ändå behöver ha begravningen längre fram så går det att vänta med gravsättning om du väljer kremation av den avlidna före begravningsgudstjänsten. I sådana fall kan du vänta med gravsättningen upp till ett år och begravningsgudstjänsten går bra att ha med urna istället för kista.

När det gäller kistbegravningar säger lagen att den avlidna ska gravsättas inom en månad, om inte särskilda skäl finns. Om du vill flytta fram en kistbegravning så behöver du söka anstånd hos Skatteverket.

Sök anstånd för senare kistbegravning på skatteverket.se.