Dop, vigsel och begravning i tider av Corona

Just nu lånar vi inte ut våra lokaler för minnesstund eller i samband med dop eller vigsel. Men ha tålamod - från och med 1 november lånar vi ut våra lokaler igen.

Äntligen ser det ut som vi går mot ljusare tider när det gäller pandemins utveckling och vi kan samlas alltfler. Detta gäller i Enskede-Årsta församling:

Detta gäller nu (från och med 1 juli 2021):
Antal tillåtna personer:
Årsta kyrka: 50 personer (exklusive personal)
Enskede kyrka: 50 personer (exklusive personal)

Just nu lånar vi inte ut våra lokaler för minnesstund eller i samband med dop eller vigsel.

Från och med 1 oktober 2021:
I och med att restriktioner för att samlas tas bort den 29 september öppnar vi upp våra kyrkor ännu mer.

Antal tillåtna personer:
Årsta kyrka: 100 personer (exklusive personal)
Enskede kyrka: 100 personer (exklusive personal)

Från och med 1 november 2021:
Vi lånar ut våra lokaler för dopfest och minnesstund igen. Antal tillåtna personer:
Stora salen (Årsta): 70 personer
Kyrkvillan (Enskede): 25 personer

Bjud in gäster till en filmad gudstjänst

Om du ber någon av de närvarande att filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela filmen i efterhand.

Vår personal i församlingen kan tyvärr inte hjälpa till med filmning eller livesändning. Prata med begravningsbyrån om ni vill livesända en begravning. En del anlitar företag som hjälper till med inspelningar, ibland är det anhöriga som spelar in. Vi har trådlöst nätverk i våra kyrkor där det går bra att logga in sig som gäst. Prata med vaktmästaren om ni behöver hjälp med detta.

Om du har planerat för en större fest eller minnesstund, så kan du överväga att hålla den delen av högtiden längre fram, i stället för att ställa in den. 

Dopet eller vigseln behöver inte skjutas upp. Detsamma gäller begravningen. Om en minnessamling äger rum senare kan man vara i Svenska kyrkans lokaler och ha en gemensam andakt i anslutning till begravningen.

Exempel på hur vi kan ställa om istället för att ställa in

Dop:

• En dopgudstjänst kan förrättas av präst med endast barnet och barnets vårdnadshavare i kyrkorummet.
• Dopbarn kan bäras av vårdnadshavare under hela dopgudstjänsten, och präst och vårdnadshavare bör hålla avstånd.
• Dop kan ske även ske utomhus.

Vigsel:
• En vigselgudstjänst kan ske med två vittnen närvarande, det betyder att minst fem personer är med.
• Bröllopsfest under traditionella former får skjutas på framtiden.
• En vigsel kan även ske utomhus.

Begravning:
• Begravningsgudstjänsten kan firas utomhus på kyrkogården.
• Begravningsgudstjänst med urna kan hållas. Om de närstående önskar kan begravning med urna ske upp till ett år senare.
• Då inte alla närstående har möjlighet att delta i begravningsakten finns möjligheten att filma den för att inkludera dem som inte kan vara med.

Tidpunkt för begravningen

En del sörjande vill vänta med begravningen på grund av coronaviruset. Frågan om att skjuta upp gravsättning eller kremering bestäms inte av Svenska kyrkan utan regleras i begravningslagen. Lagen säger att en avliden ska kremeras eller gravsättas så snart som möjligt, senast en månad efter dödsfallet.

Förutom lagkrav finns även andra skäl att inte flytta fram begravningen. Den är en del av sorgeprocessen och erfarenheten visar att det ofta lindrar att få hålla begravning. Det finns också en risk för att det kan bli problem med förvaring av stoft. Om du som närstående ändå behöver ha begravningen längre fram så går det att vänta med gravsättning om du väljer kremation av den avlidna före begravningsgudstjänsten. I sådana fall kan du vänta med gravsättningen upp till ett år och begravningsgudstjänsten går bra att ha med urna istället för kista.

När det gäller kistbegravningar säger lagen att den avlidna ska gravsättas inom en månad, om inte särskilda skäl finns. Om du vill flytta fram en kistbegravning så behöver du söka anstånd hos Skatteverket.

Sök anstånd för senare kistbegravning på skatteverket.se.