Digital gudstjänst via dataskärm
Foto: istock

Digitala gudstjänster och andakter

Här kan du ta del av digitala gudstjänster från Enskede-Årsta församling. 
Vi fortsätter med Helgmålsringning på lördagar kl 18.00 t o m 19 juni. Söndagarnas digitala gudstjänster från Enskede eller Årsta kyrka har sommaruppehåll från maj. Därefter startar sommarprogrammet. Mer information om det kommer inom kort.