Foto: Elinor Edvall

Dagens tanke

Församlingens präst Eric Dominicus reflekterar i Dagens tanke.