Foto: Magnus Aronson

Biskopens bön

Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift, ber en bön i denna oroliga tid

Gud, i denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. För alla som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter och andra.
Ge dem vishet, vägledning och uthållighet. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.

Vi ber för alla som arbetar inom sjuk- och hälsovården och alla andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Hjälp oss alla att bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, och att bidra på de sätt vi kan till att sprida omsorg och värme, ljus och hopp.

Vi ber för alla som drabbas av sjukdom och för alla som känner oro och ängslan.
Ge oss kraft att stödja varandra bortom egna intressen.

Uppfyll oss med din heliga Ande. Hjälp oss att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar. I Jesu namn. Amen.

Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift