En uppslagen bibel
Foto: Gustaf Hellsing

Bibelstudier i oktober

Fyra måndagkvällar om kristna grundsanningar

”Vi tror på...”
4 X om kristna grundsanningar

Vid varje högmässa och när vi döper instämmer vi i den kristna trosbekännelsen. Det är en tro som oavsett tidsanda, kultur och samhällsskick har väglett människor i snart 2000 år. Under fyra måndagkvällar fördjupar vi oss i de kristna grundsanningarna och dess betydelse för vårt andliga väl. Kvällarna leds av Henrik Fergin, präst.

Plats: Årsta kyrka, Bråviksvägen 47
När: 4, 11, 18 och 25 oktober (måndagar)
Tid: 18.00-19.00 (Te och smörgås serveras 17.30)

Begränsat antal deltagare.
Föranmälan till: henrik.fergin@svenskakyrkan.se 08-556 13332