Foto: Pixabay

Årstakören

En kör för daglediga körsångare. Vi tar gärna emot nya medlemmar. Välkommen med!

Kören medverkar vid gudstjänster och konserter m.m. Vi tar gärna emot fler körmedlemmar, både män och kvinnor. Välkommen!

Dag: Måndagar
Tid: kl 13.00-15.00
Plats: Årsta församlingshus

För mer info: Mejla församlingen - enskede-arsta@svenskakyrkan.se