Foto: Pixabay

Årsta kammarkör

Om kören

Årsta kammarkör är en gemytlig blandad kör som sjunger körverkens klassiska repertoar, bland kända och mindre kända tonsättare. Kören sjunger vid kyrkans högtider, vid några gudstjänster och ger varje år minst ett större verk med professionella musiker/orkestrar. Utöver detta tillkommer en del externa engagemang. 

Periodvis erbjuds kören professionell uppsjungning, sångteknik och röstträning gemensamt. Kören erbjuder emellanåt även individuella sånglektioner av utbildad sångpedagog. 

Vår inriktning och definition

Sångarglädje! Den musikaliska ambitionen är hög, men alltid med en glimt i ögat. Instuderingstempot är ofta mycket högt och därför krävs körvana och gott gehör.

Körkamrater

Det sociala umgänget, glädjen och gemenskapen är centralt i en körverksamhet. Vi repar, fikar, övar, kämpar och stöttar varandra mot ett gemensamt mål. Varje år ordnar vi minst en fest och en gång i månaden ses vi efter repet på närbelägen restaurang. 

Tid och plats för övning

Torsdagar kl 18.30-21.00
Årsta kyrka, Bråviksvägen 47

Kontakt

För frågor och mer information kontakta körledare Lars-Gunnar Sommarbäck, 
08-556 133 54