Anmälan till konfirmation

Här anmäler du dig till VeckoKonfa, SommarKonfa eller UpplevelseKonfa i Enskede-Årsta församling med start hösten 2021 eller våren 2022.

Vid frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta församlingens kansli tel 08-556 133 30, enskede-arsta@svenskakyrkan.se eller klicka på den vita rutan här under för att läsa mer ↓

Viktig information

Här fyller du i uppgifter för att anmäla dig till VeckoKonfa, SommarKonfa eller UpplevelseKonfa i Enskede-Årsta församling. Din anmälan skickas till församlingspedagog Anders Ringqvist för sammanställning och hantering under din konfirmandtid. Kontaktuppgifterna sparas ca. ett år efter avslutad konfirmandtid för att kunna erbjuda återträffar och relevant verksamhet. Känsliga personuppgifter såsom eventuella allergier raderas direkt efter avslutad konfirmandtid.

Anmälan