Meny

Anmälan till konfirmation

Här anmäler du dig till konfirmationsalternativ i Enskede-Årsta församling med start hösten 2020 eller våren 2021.

Här fyller du i uppgifter för att anmäla dig till Musikkonfa i Enskede-Årsta församling med start 17 oktober 2020 eller Upplevelsekonfa med start 23 januari 2021. Din anmälan skickas till diakon Marie Henningsson för sammanställning och hantering under din konfirmandtid. Kontaktuppgifterna sparas ca ett år efter avslutad konfirmandtid för att kunna erbjuda återträffar och relevant verksamhet. Känsliga personuppgifter såsom eventuella allergier raderas direkt efter avslutad konfirmandtid. Vid frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta församlingens kansli tel 08-556 133 30, enskede-arsta@svenskakyrkan.se