Foto: Pixabay

Andrum och rörelse

Tyst meditation / Retreat

Andrum, eftertanke och stillhet är en bristvara i vår höghastighetskultur. Enskede-Årsta församling erbjuder olika forum där vi kan dela tankar kring tro och liv. Exempelvis genom meditation och retreat kan vi hitta tillbaka till oss själva och ett mänskligare sammanhang.

Tyst meditation

Med hjälp av Za-zentekniken och inspiration från kristen mystik söker vi stillhet för kropp och själ.

Lugna timmar för kvinnor

Retreat i Kyrkvillan 12 november 2022