Foto: Kat Palasi/Ikon

Act Svenska kyrkan - vårt internationella arbete

Svenska kyrkan finns där vi behövs. Tillsammans kan vi göra världen lite bättre, förändra och sprida hopp.

Möt John, 2 år

Foto: Kat Palasi/Ikon

John är ett av de tusentals barn som levt sin första tid på en kartongbit på gatan i Manilla, Filippinerna. När han var 9 månader kröp han rakt ut i gatan och blev påkörd av en bil. Hans mamma tog honom då till Bahay Tuluyan ”Det trygga huset”, som Svenska kyrkans internationella arbete stödjer på plats i Manilla. Personalen kunde hjälpa till att ta honom till sjukhuset där han kunde få vård.

Idag har John fyllt två år, får sova i en riktig säng och äta näringsrik mat. När han blir äldre kommer han få gå i skolan och ha möjlighet att skapa sig en ljusare framtid.

Vi kan göra skillnad!

I Manilla, Filippinerna, stödjer Svenska kyrkans internationella arbete projekt för att rädda barn från gatan. Vår lokala partner Bahay Tuluyan; ”Det trygga huset”, arbetar genom mobila team som söker upp barn på gatan, drop-in-center dit barn kan komma dagtid, utbildningsprogram för ungdomar samt korttids- och långtidsboende för barn och unga i behov av mat, husrum och vuxenstöd.

Verksamheten innefattar även utbildning av vuxna som har viktiga roller när det handlar om barns rättigheter, så som föräldrar, lärare, socialarbetare, poliser och anställda på lokala myndigheter. Barn och familjer erbjuds juridiskt och psykosocialt stöd för att ta sig ur en utsatt situation.

Ditt bidrag är viktigt och det gör skillnad. Tack för din gåva.

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet

Artikel 3 ur Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Vi lever alla under samma himmel

Coronapandemin har tvingat miljontals människor till ett liv i extrem fattigdom och utsatthet. FN befarar att 235 miljoner människor kommer behöva akut humanitär hjälp under 2021.

De människor som drabbas hårdast av katastrofer är de som har minst möjlighet att skydda sig. Att hålla distans till varandra kräver utrymme. Utrymme som inte finns när åtta personer delar ett rum utan kök. Distansarbete är omöjligt när överlevnaden beror på tillfälliga dagarbeten eller att sälja frukt och juice vid en vägkant.

Tillsammans är vi starka

Tillsammans med systerkyrkor och samarbetsorganisationer världen över kämpar Act Svenska kyrkan för att stötta människor att resa sig starkare. De lokala aktörerna är nyckeln. De får handledning i krishantering för att ge stöd till familjer som drabbats av arbetslöshet och plötslig fattigdom. De får kunskap om hur smittspridning kan stoppas och stöd att sprida viktig information i sina närområden. De får även utbildningar om hur det ökade våldet i hemmen kan förebyggas och hanteras.

Genom Act Svenska kyrkans nätverk på plats, blir stödet effektivt och leder till en långsiktig förändring för människor i utsatthet.

Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möjligt!

Använd gåvoformuläret ovan eller swisha din gåva till 900 1223. Tack!

Här är några exempel på hur din gåva används:

• 100 kr räcker till 17 kg näringsersättning till barn

• 200 kr räcker till en skoltermin för ett barn på flykt

• 305 kr räcker till en veckas lön för en mentormamma

• 330 kr räcker till att starta en självhjälpsgrupp

• 500 kr räcker till en latrin i ett flyktingläger

• 920 kr räcker till två lastbilar med vatten för handtvätt

• 1 445 kr kan stödja en hushållerska som förlorat sitt arbete under coronapandemin

Fler sätt att ge