Foto: Jesper Wahlström/Ikon

Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska kyrkan finns där vi behövs. Tillsammans kan vi göra världen lite bättre, förändra och sprida hopp.

FASTEAKTIONEN 14 feb-28 mar 2021

I årets fasteaktion uppmärksammar vi alla miljoner människor som Coronapandemin har tvingat till ett liv i extrem fattigdom och hunger. Behoven är stora och kommer dessutom att fortsätta öka. Tillsammans med Act Svenska kyrkan kan du bidra till att mätta familjer som lever under knappa förhållanden.

Stängda gränser

Just nu befinner sig världen i en unik och skrämmande situation. Den kräver globala lösningar, men den kräver också att vi hjälper varandra. Under de månader som coronapandemin har pågått har Act Svenska kyrkans partner över hela världen rapporterat om att åtgärder som stängda gränser och utegångsförbud gör att människor förlorar arbeten, mattransporter inte når fram till flyktingläger och att våld i hemmen ökar.

Svårt att skydda sig

De människor som drabbas hårdast av katastrofer är de som har minst möjlighet att skydda sig. Att hålla distans till varandra kräver utrymme. Utrymme som inte finns när åtta personer delar ett rum utan kök. Distansarbete är omöjligt när överlevnaden beror på tillfälliga dagarbeten eller att sälja frukt och juice vid en vägkant. Tillgång till vatten, tvål och handsprit för att hålla en god handhygien är omöjligt för människor som bor i fattiga områden eller i flyktingläger.

En liten gåva räddar många liv

De som är extra sårbara och utsatta måste få stöd. Årets fasteaktion ska bidra till att lindra konsekvenserna av Coronapandemin. När samhällen slagits sönder både socialt och ekonomiskt fortsätter Act Svenska kyrkan tillsammans med partner att arbeta långsiktigt och rättighetsbaserat.

De samhällen vi vill vara en del av att bygga upp ska vara mer hållbara, demokratiska, inkluderande och bättre rustade än tidigare. Tillsammans kan vi göra skillnad. Låt oss göra det.

Här är några exempel på hur din gåva används:

• 100 kr räcker till 17 kg näringsersättning till barn.

• 200 kr räcker till en skoltermin för ett barn på flykt.

• 305 kr räcker till en veckas lön för en mentormamma.

• 330 kr räcker till att starta en självhjälpsgrupp.

• 500 kr räcker till en latrin i ett flyktingläger.

• 920 kr räcker till två lastbilar med vatten för handtvätt.

• 1 445 kr kan stödja en hushållerska som förlorat sitt arbete under coronapandemin.

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet

Artikel 3 ur Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Fler sätt att ge