Villberga barnkör

Tid: Måndagar kl 14.45-15.30. Plats: Klassrum på Grillbyskolan. Ansvarig: Sandra Wallin, församlingspedagog. Barnkören medverkar på familjegudstjänst 1 gång/månad. Även andra uppdrag, som t ex att sjunga på Tallgården, står på barnkörens program. Kontakt/anmälan: Sandra Wallin, tel 0171-47 05 41 eller sandra.wallin@svenskakyrkan.se.