Ungdomskväll i Lillkyrka församlingsgård

För årskurs 6 och uppåt. Tid: Tisdagar jämna veckor kl.18:00 -20:00. Gemenskap, aktiviteter, fika och prat. Vi planerar kvällarnas innehåll tillsammans. Kontaktperson: Ulla Maria Persson, tel. 0171-860 49. Ulla-maria.persson@svenskakyrkan.se