Pilgrimsvandring för klimatet

Två vandringar om cirka 9 km i Härjarö i tystnad med paus för andakter som bygger på pilgrimsvandringens sju nyckelord: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande är nu genomförda. Tillsammans arbetar vi för att minska klimatpåverkan i stort och i smått, och nu kan man följa Pilgrimsvandring för klimatet (Walk for future) som är en integrerad del av det utåtriktade klimatarbete som Svenska kyrkan gör i Boglösa och Veckholms församlingar. Läs mer!

Pilgrimsvandringen i Härjarö i juni och ytterligare en vandring i augusti tillsammans med skapelseandakt/klimatandakt på film och sex temagudstjänster under sommaren går församlingarna hand i hand lokalt med den globala pilgrimsvandringen, Walk for future, från flera europeiska länder till Glasgow. Tillsammans arbetar vi för att minska klimatpåverkan i stort och i smått. Läs nedan om Walk for future och/eller följ med på den kortare pilgrimsvandringen i Härjarö.