Meny

Musik och kyrkan inuti 2020

10 maj kl 18 Lillkyrka kyrka, 27 sept Enköpings-Näs kyrka, 8 nov S:t Olofs kapell. Musikprogram och samtidigt en presentation av kyrkan.

Musikprogram och samtidigt en presentation av pastoratets kyrkor.

- Musik blandat med berättande om det som finns inuti, på väggar, i tak och allt det man ser när man sitter och lyssnar.

Sedan 2015 bjuder pastoratet på Musik och kyrkan inuti - en möjlighet att se, lyssna och vara i pastoratets 20 kyrkor utifrån både en historisk och musikalisk sida. Transport erbjuds. Busstider anges ovan och i predikoturen i EP i anslutning till varje tillfälle.

Hittills:

2015: 18 okt Svinnegarns kyrka, 22 nov Villberga kyrka.

2016: 24 jan Vallby kyrka, 21 feb Vårfrukyrkan, 17 april Sparrsätra kyrka, 5 juni Härkeberga kyrka, 11 sept Kungs-Husby kyrka, 16 okt Enköpings-Näs kyrka.

2017: 19 feb Löts kyrka, 23 april Torsvi kyrka, 10 september Teda kyrka, 26 november i S:t Lars kyrka.

2018: 18 feb Litslena kyrka, 27 maj Boglösa kyrka, 16 september Tillinge kyrka.

2019: 24 mars Veckholms kyrka, 12 maj Breds kyrka, 8 sept Vårfrukyrkan, 17 nov Hacksta kyrka.

2020: 16 februari i Härkeberga kyrka