Musik och kyrkan inuti 2020

Fortsatt inställt under hösten 2020, med förhoppning om att återkomma våren 2021. Musikprogram och samtidigt en presentation av kyrkan.

Musikprogram och samtidigt en presentation av pastoratets kyrkor.

- Musik blandat med berättande om det som finns inuti, på väggar, i tak och allt det man ser när man sitter och lyssnar.

Sedan 2015 bjuder pastoratet på Musik och kyrkan inuti - en möjlighet att se, lyssna och vara i pastoratets 20 kyrkor utifrån både en historisk och musikalisk sida. Transport erbjuds. Busstider anges ovan och i predikoturen i EP i anslutning till varje tillfälle.

Hittills:

2015: 18 okt Svinnegarns kyrka, 22 nov Villberga kyrka.

2016: 24 jan Vallby kyrka, 21 feb Vårfrukyrkan, 17 april Sparrsätra kyrka, 5 juni Härkeberga kyrka, 11 sept Kungs-Husby kyrka, 16 okt Enköpings-Näs kyrka.

2017: 19 feb Löts kyrka, 23 april Torsvi kyrka, 10 september Teda kyrka, 26 november i S:t Lars kyrka.

2018: 18 feb Litslena kyrka, 27 maj Boglösa kyrka, 16 september Tillinge kyrka.

2019: 24 mars Veckholms kyrka, 12 maj Breds kyrka, 8 sept Vårfrukyrkan, 17 nov Hacksta kyrka.

2020: 16 februari i Härkeberga kyrka, 10 maj Lillkyrka(inställt, 27 sept Enköpings-Näs(inställt), 8 november(inställt).