Foto: Ida Bjurström

Månadens profil - november 2018

Magdalena König Geyer, diakon,”Mitt arbete handlar om att vara möjliggörare”

Ålder: 36 år

Arbetsliv/utbildning: Läst internationell kris-och konflikthantering vid Umeå Universitet med delar av utbildning i Sollefteå och 3 månaders utlandspraktik på Jamaica. Därefter kompletterat med Socialt Arbete med inriktning på ungdomar och barnkonventionen. Diakonvigd i Uppsala 2017. Arbetat fyra år som församlingsassistent/pedagog med ungdomsansvar. Anställdes som diakon i Enköpings församling den 6 augusti.

När bestämde du dig för att bli diakon? - 2008. Ända sedan min konfirmation har jag tänkt mig ett arbete i Svenska kyrkan. Jag har funderat på teologi och på Svenska kyrkans internationella arbete. När jag mötte diakonerna i Kristinehamn och såg vad de hade för uppgifter så bestämde jag mig. Jag insåg att diakoni är så mycket. Att det är kraftfullt. Det låg någonting lockande i att ta parti för människor i utsatta livssituationer, stå upp för rättvisa och människovärde. Att få göra detta tillsammans med kyrkans medarbetare (anställda och ideella) och med Gud som arbetskamrat. Blir jag lite modfälld kan jag alltid säga, kom nu Gud så går vi och gör det här. Jag får lita på att Gud är större och tar vid där jag brister. En nyskapande Gud är bra att ha.

Vad fick dig att söka tjänsten som diakon här? –Tanken om att arbeta gemensamt, eftersträva helhet och så fanns det värme, omtanke och teologisk reflektion i antagningsprocessen.

Intryck hittills? – Omtanke, öppenhet, vilja att tänka om och tänka nytt, bli tagen på allvar gentemot arbetslaget och ett varmt välkomnande i mötet med församlingen. Sedan finns det alltid utmaningar. Där det finns liv finns det konflikter och det är som det ska.

Beskriv ditt arbete: - Allt från mötesplatser till samtal till gudstjänst. Det handlar om att vara ett verktyg för att frigöra människors egen kraft till att klara av livet, tro på att det går och att man även har något att ge. Mitt arbete handlar mycket om att vara möjliggörare, att till exempel guida ideella i församlingsbygget, då utifrån deras egen önskan. Jag strävar gärna efter åldersekumenik. Samhället är ju annars väldigt åldersuppdelat. Här har vi möjlighet och stor frihet att forma andra alternativ. I arbetet är det viktigt att hela tiden påminna sig om att vi alla är både hjälpare och behövande. Det har varit jag som sökt hjälp och det kan vara jag igen imorgon.

Vad har överraskat dig? – Jag fortsätter att överraskas av vilken kraft det finns i människor som upplevt svåra saker. Bara kraften till att stiga upp ur sängen på morgonen. Livskraften. Ibland gör man det för en vän, någon som behöver en, en hund. För livets skull på olika sätt.

Vad ligger dig varmt om hjärtat? – Att möta människor som lever med sorg och i kris. Där blir mötet ofta avskalat och det finns inte plats för prestige och prestation. Närvaron räcker långt. Gudstjänstlivet ligger mig också varmt om hjärtat. Där hämtar vi kraft till arbetet för en medmänskligare värld.

Bra dag? – En dag när jag upplever att jag gjort någon slags skillnad för det goda. Stått upp för en människa som annars möter ett hårt samhälle.

Dålig dag? – När jag fokuserar/prioriterar fel och det resulterar i att jag brister i ödmjukhet. Det sker ofta i stressen. Samtidigt får jag ha tillit till den nyskapande guden. Som söker nya vägar när vi missat målet. Det finns väldigt många människor i samhället som utför diakoni, ibland medvetet, ibland omedvetet.

Vad får du energi ifrån? – Jag får energi från Gud, genom naturen, vänner, barn och oväntade saker – när något bryter av gängse ordning. Det kan vara utmanande men också mycket intressant.

Din styrka: -Vad som är styrka är så beroende av vad man står inför. Jag brukar få höra att jag är modig och klok men det känner jag inte alltid igen. Jag är inkännande och kan vrida och vända på saker. Min själavårdare sa åt mig att jag i alla fall inte behöver grubbla på mina grubblerier.

Vad hade du blivit om inte diakon? –Det har funnits många tankar. Internationellt arbete. Arbete med gatubarn. Läkare, teolog, författare. Det finns så mycket meningsfullt och kul att välja på.