Foto: Ida Bjurström

Månadens profil - mars 2018

Friskvårdsgruppen, ”… det är roligast när någon upptäcker en ny aktivitet och känner ”det här vill jag göra mer av”.”

Medlemmar(från vänster): Lisen Brunsberg, Doris Hellman, Åsa Jansson, Anette Thor(sammankallande), Chatarina Sigge, Elisabeth Nordfors(frånvarande idag)

Hur ofta träffas ni? - En gång i månaden cirka en timme. Sen har vi också mailkontakt.

Vad gör ni? – Planerar friskvårdsaktiviteter, brainstormar för att kunna hitta på nåt kul, säger Chatarina Sigge, och som andra tycker är kul, tillägger Åsa Jansson. Bland annat blev det lyckat med Core-passet, där många deltog, men det var synd att utflyktsdagen i Bredsand inte blev av. Jag var där ändå, tillägger Chatarina. Vi planerar 2-3 månader innan med prova-på aktiviteter, eftersom det kräver en del förarbete såsom att boka instruktör och lokal. Vi försöker hitta något som kan inspirera alla anställda, och kontrollerar med kyrkoherden att det är ok. Vi diskuterar skatteregler, såsom vad som är skattepliktiga aktiviteter som till exempel det varit med ridning och skidåkning. Vi jobbar inte bara på mötena med att hitta aktiviteter, utan tänker på det hela tiden, säger Åsa. Sen får man tips från arbetskompisar. En enkät som vi delade ut i arbetslagen gav också mycket, till exempel föreslog någon fallskärmshoppning, och det är ju bra om man tänker fritt, men vår roll blir då att fundera om det passar alla. Vi diskuterar också sånt som kan hindra en från att delta, såsom till exempel kläder, att man inte har skor. Vi har också många gånger diskuterat frågan om friskvård på arbetstid, då den frågan lyfts av olika anställda med jämna mellanrum. En prova-på-aktivitet ska också vara en aktivitet som kan leda till att man utnyttjar sin friskvårdspeng, som i år är 3000 kr.

Vad är syftet med friskvårdsgruppen? – Enköpings pastorat ska vara en bra och attraktiv arbetsplats. Personalens trivsel och hälsa är viktiga inslag i detta. Regelbunden friskvård ger de anställda bättre möjligheter att möta de krav, såväl fysiskt, psykiskt och socialt, som ställs i arbetslivet. Ett ökat engagemang i personalens hälsa kan leda till minskad sjukfrånvaro och ett rikare liv för den anställde. Det är hämtat direkt från friskvårdspolicyn. Vi arbetar utifrån uppdrag från kyrkoherden, som beslutat att det ska vara en representant från varje arbetslag, säger Anette Thor.

Vad hoppas ni uppnå? – Att väcka intresse hos kollegor att vilja röra på sig, säger Doris. Åsa tillägger, det är roligast när någon upptäcker en ny aktivitet och känner "det här vill jag göra mer av".

Och när Åsa sa det dök det upp flera exempel på personer som fortsatt både med ridning och skidåkning till exempel efter att friskvårdsgruppen ordnat en sådan prova-på-aktivitet.

Hur ser er syn på friskvård ut? – Vi är enade i den synen, att vardagsmotionen är oerhört viktig, som att till exempel ställa sig längst bort på parkeringen till affären och inte dra sig för att gå några extra steg så fort man får chansen, att ta trapporna istället för hissen och så vidare. Doris tog också upp exemplet som de lärde sig vid core-passet, att man kan hålla in magen, när man sitter i bilen och väntar på grönt ljus, och att det finns många små tips som man kan använda sig av i vardagen för att stärka kropp och själ. Att gå och springa är det enkla för kroppen, men det finns massor av andra saker man kan göra som också är bra för själen.

Hur tror ni ert friskvårdsarbete påverkar de anställda? – Vi ger inte upp, säger Lisen Brunsberg, det kan vara svårjobbat när folk inte anmäler sig till aktiviteter, men det har vi förståelse för eftersom inte vi heller kan vara med på alla aktiviteter. Så är det ibland, men ibland lyckas vi som till exempel med Core-passet eller utflykten till Hjälstaviken.

Vad är svårigheten med att få igång ett friskvårdsarbete? – Att ingen anmäler sig. Man vill ju att alla ska säga "Åh va bra!" när vi har kommit på något förslag. Men vi har så olika arbetssituation inom pastoratet, olika förutsättningar och man ska också komma ihåg att det ju handlar om människors privata tid, eftersom vi inte har någon friskvårdstimme på arbetstid. Vi inser att folk är väldigt upptagna, och kanske också trötta när man arbetat en hel dag och det måste passa i det privata livet, som också kan se väldigt olika ut. Även om det är så att just när man är trött ska man röra sig för att orka arbetsdagarna bättre. Det är en kamp mot vardagspusslet helt enkelt, men ett sätt är ju att kanske hitta en arbetskompis som har ungefär samma arbetstider och som man till exempel kan promenera med eller gå på nåt gympapass med, om man inte känner att man kan vara med på det vi hittar på. Det kan vara ett sätt att komma igång.

Vad är utmaningen? – Att få så många som möjligt att prova på i alla fall, säger Chatarina.

Vad ser ni framemot? – Nu ser vi fram emot att det ska bli varmt och skönt så att vi till exempel kan göra en utflykt till Hjälstaviken i vår, som var väldigt populärt förra året. Kanske kan vi få en glimt av Kungsängsliljorna i år.