Foto: Ida Bjurström

Månadens profil - maj 2018

Ledningsgruppen, "Lite ser vi väl fram emot den ständiga förändringen och att möta den."

Ledningsgruppen inom Enköpings pastorat: Anders Grape, kyrkoherde, Monika Qvarnström, kanslichef(frånvarande på grund av utbildning) och arbetsledande komministrar Katarina Fredriksson, Cecilia Granmo, Mikael Arnqvist och Erik Berger.

Hur ofta träffas ni? – Varannan vecka 1 ½- 2 timmar varje gång.

Hur länge har ledningsgruppen funnits i nuvarande form? – Sedan 1 januari 2014.

Vad är ledningsgruppen?

– Länken mellan kyrkoråd och verksamhet, knutpunkt mellan verksamhet och församlingsråden. Här sker samordning av gemensamma verksamheter och hantering av personalgrupper, säger Anders Grape. Cecilia Granmo tillägger att det är ett samråd kring gemensamma frågor i pastoratet och en väldigt viktig kommunikationslänk. Och kyrkoherdens forum för att leda verksamheten flikar Erik Berger in.

Vad gör ni? – Mötesordningen är att vi har punkter med oss, en ärendelista som vi betar av. Det är en bra och dynamisk arbetsform, och vi inleder alltid med att kolla om något är akut, då tar vi det först, men för övrigt kan det handla om riktlinjer, t ex något vi behöver ta ställning till gemensamt som ska gälla i alla arbetslag. Det kommer hela tiden nya frågor där vi har hjälp, stöd och inspiration av varandra.

Vad är syftet med ledningsgruppen? – Att det ska finnas en gemensam ledning för pastoratet.

Vad hoppas ni uppnå? – Det är ju inte ett tillfälligt projekt utan ett kontinuerligt arbete för att en större organisation ska fungera. Jag tycker att vi har uppnått mer tydlighet i vem som ansvarar för vad, säger Anders. Det är en jätteviktig grupp för tydlighet, information och kommunikation.

Vad funkar bra? – I jämförelse med tidigare chefsgrupp(flerpastoratssamfällighet) har vi nu alltid förståelse för varandras arbetssituation, förståelse och stöd i hur det ser ut i varandras arbetslag där vi kan stötta och coacha varandra. Det finns också en stor portion omsorg och tillit där vi inte känner att vi behöver konkurrera med varandra. Fyra dagar om året har vi fortbildnings-och utvecklingsdagar och vi erbjuds också chefshandledning.

Vad funkar dåligt? – Det kan vara väldigt många ärenden ibland, och man blir aldrig riktigt färdig. I församlingsarbetet är det många ärenden, det har vi fått lära oss att hantera. Ibland brukar en i gruppen säga, vi får sova på det, tillägger Erik, och det är bra ibland och ibland kan vissa frågor ta tid eftersom ärendet kräver gemensamt beslut.

Vad är svårt? – Min känsla är att ingenting är svårt eller frustrerande. Det är bra flow och det är ett bra arbetsklimat i ledningsgruppen. Det finns ingen ängslan att ta upp svåra frågor. Sex personer kan istället se det lite klarare och ibland kan man behöva mer tid, säger Anders. Ledningsgruppen är ett forum för att hantera svåra frågor helt enkelt, säger Cecilia. Och Anders tillägger att han inte upplevt att något är tabu.

Vad är utmaningen i ert arbete? – Att kommunicera ut till de anställda. En utmaning kan också vara att få församlingsråden att förstå att vissa frågor ska till ledningsgruppen.

Vad diskuterar ni, hur kan frågorna se ut? – Idag har vi diskuterat frågan eller snarare principer kring kyrktaxi och hur vi ska stärka det internationella arbetet och hitta strukturer för det. Det blir många principfrågor som vi bearbetar. Lönefrågor arbetar vi med och det tar mycket tid. Sen kan det vara policyfrågor, policies som behöver uppdateras och diskussioner hur de ska tolkas. Samordningsärenden, matrikel och gemensamma projekt som Musik och kyrkan inuti är andra frågor vi diskuterar. Just Musik och kyrkan inuti har vi fått ett bra flow i fråga om planering och samordning och nu börjar det också komma mycket folk till dessa.

Vad ser ni framemot? – Att arbetet rullar på och fungerar, att det har ett inneboende liv. Lite ser vi väl fram emot den ständiga förändringen och att möta den, säger Anders. Tillsammans är man mindre ensam, säger Cecilia. Mikael tillägger att det är härligt och fantastiskt att inte behöva sitta ensam som kyrkoherde och arbetsledande komministrar.