Foto: Ida Bjurström

Månadens profil - maj

Pilgrim i staden - "Det är häftigt att mitt där vi är i vår parkvardag hittar nya spår"

Eva Ågren, Margareta Ny, Solveig Kärrbom, Eleonor S:t Cyr

"Pilgrim i staden" är en kort pilgrimsvandring genom några av Enköpings parker, som genomförs vissa lördagar under sommarmånaderna. I år är vandringarna inplanerade enligt följande: kl 11 den 18 juni, 16 juli, 6 augusti, 27 augusti. Varje vandring startar vid Prostgården och avslutas sedan med soppa i Prostgården, om man vill. Den 26 maj kl 13.30 blir det en provvandring, men den gången blir det ingen soppa, och samling sker utanför Prostgården på parkeringen.

Den första vandringen hölls 2006, och inledningsvis kallades vandringarna meditationsvandringar och varade cirka 2,5-3 timmar, men har nu minskats till 1-1,5 timmar och heter "Pilgrim i staden".

- Förändringar har gjorts där vi sett behov. Och det blev så tydligt att vandringen är en social och diakonal mötesplats. En enkel träffpunkt utan kostnad och bra på sommaren när mycket annat är stängt, säger Eva Ågren, diakon.

Idén att som kyrka använda sig av parkerna i Enköping kläcktes många år tidigare i en kontakt mellan dåvarande stadsträdgårdsmästare Stefan Mattson och kyrkoherde Anders Grape. 2005 bildades en projektgrupp på tre personer som var i väg på pilgrimsvandringskurs men också pratade ihop sig med Stefan Mattson för att skapa något annat än de vanliga parkvandringarna. Efter en rundvandring i parkerna upptäcktes många relevanta anknytningar till kyrkans budskap, inte minst pastor Spaks park, S:t Ilianruinen mm.

Vid de allra första vandringarna tog församlingen hjälp av Rolf Larsson, som tidigare arbetat med pilgrimsvandringar på Uppsala stift. Han ledde de två första vandringarna. Även Eriksleden i Uppsala har funnits med som inspirationskälla. Tanken med "Pilgrim i staden" är att kombinera en yttre vandring med en inre vandring. Det är en lugn vandring i samtal och tystnad, där ledaren har en färdplan och några ord, stycken, dikter, historia och tankar på vägen som delas och samtalas kring, om man vill.

I år är det Eva Ågren, Margareta Ny, Solveig Kärrbom, Eleonor S:t Cyr, som leder Pilgrim i staden.

Beskriv kortfattat en vandring:

- Det blir olika beroende på vilka som kommer, men som förbereds och leds av någon av pilgrimsledarna. Under en timme går man genom cirka fem sex parker - stannar upp, reflekterar, delar tankar och dricker lite vatten och går vidare, säger Eva Ågren.

Vad vill ni uppnå? - Stillhet, tystnad och gemenskap. Ge möjligheten att andas in dofter och stillhet, berättar Margareta Ny, diakoniassistent.

När är det som bäst? - Det kan vara väldigt olika. När vi är vid pastor Spaks park - att vi tillsammans erfar en känsla, men också får kunskap och man förstår utsattheten som pastor Spak kämpade i. Det som blir bra blir delandet av reflektioner. Ibland ber vi en bön eller sjunger en psalmvers mitt i en park, säger Eva.

Vad inspireras ni av? - Dofterna, utbrister Margareta.

- Det är häftigt att mitt där vi är i vår parkvardag hittar nya spår. En gång kom jag på att jag skulle prata om diakonins sju bord, och den vandringen hittade vi bord överallt. En annan gång kan man leta kärlek. Man får leka lite, tillägger Eva

Varför engagerar ni er? - Därför att det är så fantastiskt att vi har parkerna och får använda dom för andlig fördjupning.

- När jag hörde om det här tänkte jag att det var fint att erbjuda stillhet mitt i stan och lördagsbruset, säger Solveig Kärrbom, diakon.