Foto: Ida Bjurström

Månadens profil - september 2016

Maria Lund, präst i Enköpings församling ”Även den som inte är van vid kyrkiska ska kunna känna att Gud inte behöver vara så krånglig.”

Maria Lund, präst i Enköpings församling

Ålder: 45 år

Utbildning/arbetsliv: Fil.kand. i nordiska språk, som snart ska bli en fil.mag., "bara jag får till slutet på min uppsats", inflikar Maria med glimten i ögat. Eget företag som språkvårdare i cirka tio år. Teol. kand. och prästvigd juni 2014. Pastorsadjunktår i Balingsta pastorat. Därefter arbetat i Västerås pastorat i ett arbetslag med tre landsbygdsförsamlingar. Sedan 1 sept 2016 präst med fokus på barn och familj i Enköpings församling.

Vad lockade dig att söka tjänsten i Enköping? - Det är ju min hemförsamling, det är här jag hör hemma. Jag var också kyrkvärd här i 3-4 år under min studietid.

Intryck hittills? - Värme. Jag har mött så otroligt mycket värme. Alla har sin roll fullt ut. Det känns verkligen att det på många ställen här är rätt person på rätt plats. Jag upplever att mycket blir gjort, vi bär varandra i arbetet.

Beskriv ditt arbete: - Har inte riktigt fått kläm på allt än. Jag hade barn-och familjeinriktning i Västerås. Där var jag med i barngrupperna varje vecka men det behövs inte på samma sätt här, eftersom andra jobbar aktivt i de grupperna. Men jag vill gärna vara med där så mycket som möjligt. Jag kommer också ha att göra en del med diakonin, bland annat sinnesrogudstjänsterna. I år får jag också fira julafton i S:t Lars, det ser jag fram emot! Det är en hel del förrättningar också, allra mest dop.

Hur förbereder du predikan? - Det är lite olika, men jag läser förstås texterna, gärna i god tid. Sen får de ligga och gro. Ibland läser jag också andras predikningar. När jag väl sätter mig ned och skriver predikan brukar det gå i en rasande fart, och ofta är den färdig en vecka innan. Jag gillar framförhållning och bra basplanering, då fixar jag det mesta och klarar oväntade saker. Just oväntade saker får man ju räkna med ganska ofta...

Dålig dag? - Det har jag inte så ofta, säger Maria, funderar en stund och tillägger, "Utom om jag inte får sova. Då blir det en dålig dag."

Bra dag? - Då skrattar jag mycket. När jag har flyt har jag en bra dag, när saker ramlar på plats. Goda möten av olika sorter.

Vad får du energi av? - När jag känner att jag kan stötta, ta del av och göra skillnad i människors liv. När människor varit oroliga och jag kan hjälpa dem att känna sig trygga i situationen, hur besvärlig den än kan vara. Och när jag lyckas förmedla att jag har tid att lyssna tills den jag pratar med är klar. Ja, att få saker och ting gjort och göra skillnad ger energi.

Vision/ambition: - Som barn-och familjepräst vill jag göra kyrkan tillgänglig och vägen till Gud lätt att gå. Vi har mycket "hyss" för oss i kyrkan, sånt man gör av tradition men kanske utan att förklara, som gör det svårt för barn att förstå. Som språkvårdare hade jag ofta uppgiften att försöka förenkla och förtydliga, det ska jag försöka arbeta med även som präst. Även den som inte är van vid kyrkiska ska kunna känna att Gud inte behöver vara så krånglig.

Din styrka: -Drivkraften. Jag är envis och har ganska mycket energi. Det blir drivkraft. De allra flesta människor fungerar så, de gnager sig uppåt. Varför och hur vet jag inte, men jag hoppas att jag kan dela med mig av den styrkan. Ibland blir människor lite matta för att det går i 180, men det gäller att vara lyhörd då.

Vad hade du blivit om inte präst? – Det fanns inget annat val. Jag sa nej i många år, men sen viskade jag "ja" en gång och då fanns det verkligen inget val. I väntan på antagningskonferensen gick jag och funderade hur det skulle gå om jag fick ett nej, men kunde inte leva mig in i den tanken. Det var skönt när biskopen sa ja.