Månadens intervju - april 2019

Peter Arkell, pastorsadjunkt Enköpings församling ”Jag söker djupet i allt, men försöker inte komplicera, utan har som mål att bejaka och vara den jag är, här och nu, istället för att tänka att jag ska bli något annat längre fram.”

Ålder: 56 år

Utbildning/arbetsliv: Varit egen företagare inom reklam i 25 år parallellt med arbete inom kyrkan, arbetat som musiker sedan unga år, lett ungdomskör och gospelkör, gjort egna musikprojekt, jobbat med tonåringar inom kyrkan sedan 20-årsåldern. Började kantorsutbildning, men avslutade när formgivning och reklamarbetet tog fart. Arbetat med människor som fältassistent i RIA:s regi dels med öppet hus, men även som fältarbetare. Började som pastorsadjunkt i Enköpings församling 21 januari 2019.

Intryck hittills: - Jättefin arbetsplats. Det är en tillgång med blandningen av kyrkokansli och församling vilket ger många berikande och spännande samtal. Erik är en bra handledare och det är fint att han är med. Steg för steg växer jag vidare i min kallelse, och genom de kyrkliga handlingarna, begravningar, dop, bröllop och gudstjänst lär jag mig hela tiden nytt. Men också genom förberedande samtal sker många fina och värdefulla möten.

Beskriv ditt arbete: - Jag känner glädje och mening. Känner att det ger mer än jag trodde. Det är samtal och möten med människor, mitt i livet. Tänk, att Gud finns alltid för oss och före oss i varje situation. Som präst tänker jag att vi är som lerkärl med en skatt i där vi får behandla oss själva och andra varsamt, så inte lerkärlet spricker. Men när det spricker finns alltid nåden där, den gränslösa nåden, varje dag, flera gånger om dagen. Underbart! Jag söker djupet i allt, men försöker inte komplicera, vi behöver inte förstå, utan vi kan bejaka och vara den vi är, här och nu, istället för att tänka att vi ska bli något annat.

Vad har överraskat dig? – Här i Enköping finns det väldigt mycket positivt och möjlighet för människor att växa i kreativitet och eget ansvar. Jag tycker att det finns en positiv frihet i arbetslaget och att man tar ansvar för den friheten. I mitt eget liv tror att jag har burit en kallelse ända sedan ung ålder, därför är jag ödmjukt tacksam över att jag efter många års studier och en lång vandring nått fram till den plats jag är på idag. Jag började läsa till präst lite i smyg med 30 poäng och jobbade samtidigt vidare i vårt företag. Först var det lite ömtåligt och jag berättade inte för så många att jag läste, men åren gick och plötsligt var jag antagen, och nu är jag prästen här, det är lite överraskande.

Bra dag: - Den börjar redan på morgonen, gärna då i umgänge med Gud och en god riklig frukost med familjen. Den grunden kan jag sedan bygga vidare på i jobbet, i samtal, kyrkliga handlingar och i möten med kollegor och de människor jag möter.

Ambition/vision: - Ingen direkt. Min ambition är i Gud. Jag vill tro att någon går framför mig och bereder väg för mina steg.

Din styrka: - Dels tror jag, en vilja att vara närvarande. Jag är relativt bra på att agera manusfritt i t ex predikan. Har ganska god bibelkunskap där jag ser en röd tråd genom bibeln med Kristus i centrum. Om jag i min förberedelse hittar tre bojar och de landar i mig vet jag hur jag ska navigera. Genom alla år i näringslivet har jag fått erfarenhet genom de kundkontakter jag haft, där det handlar om att bygga förtroende med enskilda och i grupp. En styrka är också att jag har musiken.

Var får du energi ifrån? – Mycket från min hustru, våra döttrar och familj, men också hos Gud. Hustrun och familjen är en färskvara. Tron är också en färskvara. Tappar man det blir det unket och av plikt.

Vad ser du framemot? – Allt som jag kommer att få göra i Enköping, allt jag ska göra med min familj, att jag ska spela squash och musicera med olika kompisar, åka till Gotland där min fru kommer ifrån, åka till Skåne där jag kommer ifrån, och till Sicilien.

Var vill du jobba efter ditt pastorsadjunktsår? – Har ingen specifik önskan utan är öppen för den vägen som öppnas för mig.

Vad tar du med dig från Enköpings församling? – Jag tar med mig att dagarna blir ljusare och varmare, så också i församlingen, i gemenskapen. Jag fascineras av hur vacker Vårfrukyrkan är och alla trevliga kyrkvärdar, härliga levande ungdomar och hur vi i olika verksamheter hela tiden möter härliga och värdefulla människor

Har du gjort bort dig än? – Det har jag gjort flera gånger, men kanske inte så att så många märkt det.

Utmaning: – Det är ju dels praktiskt när jag utför varje kyrklig handling. Att genomföra alla olika liturgiska moment, nattvard, sång... Den närmaste utmaningen är att jag ska spela och sjunga på Basaren idag (läs den 12/4).

En insikt: - När jag var yngre och spelade och sjöng kom en del ibland fram och tackade, men jag var blyg och kunde inte alltid bejaka den som kom. Det handlade nog om min självkänsla, att jag inte riktigt kände mig värd, att jag jämförde mig med andra som jag tyckte var bättre. Därför kunde jag inte riktigt bejaka och ta emot komplimangen. Men så kom en person en gång fram och sa "Varför är du så stöddig?", det var precis tvärtemot hur jag kände mig, men då insåg jag att de som kom och tackade, uttryckte mod genom att våga ge en komplimang som en gåva. Nuförtiden försöker jag bejaka och uttrycka mitt tack, för jag blir ju glad av bekräftelsen. Och genom min respons visar jag också att jag ser den som kommer och att handling är viktig. I mötet sker något, ett heligt möte, koinonia, som är ett grekiskt ord och betyder gemenskap. Dessa möten sker ständigt för oss alla, varje dag.