Kyrkoherde sökes

som med mod och trygghet kan lyssna och leda. Sista ansökningsdag: 11 december 2020

Enköpings pastorat
söker
Kyrkoherde - som med mod och trygghet kan lyssna och leda
I rollen som kyrkoherde leder och fördelar du arbetet i Enköpings pastorat på ett tillitsfullt, inlyssnande och närvarande sätt samtidigt som du är en naturlig del av samhället, så att kyrkan får ett tydligt ansikte utåt och de anställda i församlingarna i stad och landsbygd, på kyrkogård och kansli har en stadig grund att vila på i det dagliga arbetet.

Du är en god teolog, väl förtrogen med kyrkoordningen och trygg i dig själv och din tro. Detta i kombination med att du är en god pedagog och har erfarenhet av ansvar för personal, ekonomi och att leda en större organisation i förändring blir viktiga beståndsdelar i det dagliga arbetet, men också i processen att forma hur kyrkan i Enköpings pastorat ska gestaltas inför 2030-talet.

I den översyn av indelningsförändring som pågår inom Enköpings kommun med drygt 45 000 invånare, där beslut tas av Uppsala stift i december i år, har du en viktig roll i att säkerställa att den nya organisationen blir en väl fungerande organisation. Den nya organisationen kan innebära att Enköpings pastorat går samman med Fjärdhundra församling och Lagunda församling eller enbart med Fjärdhundra församling.

Du är en kommunikativ, lyhörd och flexibel person som vill bidra med nytänkande och inspirerande ledarskap och verka för en öppen folkkyrka som har mod att förnyas.

Goda ledaregenskaper, vana och insikt kring samverkan med medarbetare, volontärer och förtroendevalda är viktiga ingredienser, där vi gärna ser att du har arbetat som kyrkoherde, men också har arbetat utanför kyrkans värld. Du är väl insatt i kyrkans organisation med förtroendevalda på flera nivåer och förstår att beakta och bejaka deras engagemang. Det är ett plus om du har utbildning inom arbetsrätt och organisationspsykologi.

I Enköpings pastorat bildar för närvarande kyrkoherden tillsammans med fyra arbetsledande komministrar och en kanslichef en ledningsgrupp, som fungerar som en länk mellan kyrkoråd och verksamhet, och är en knutpunkt mellan verksamhet och församlingsråd. Här sker samordning av gemensamma verksamheter och hantering av personalgrupper, samråd kring gemensamma frågor och är en viktig kommunikationslänk. Ledningsgruppen är också kyrkoherdens forum för att leda verksamheten mot gemensamma mål.

Tjänstebostad finns.

I Enköpings pastorat finns drygt 23 000 medlemmar, sex församlingar i stad och landsbygd och totalt 20 kyrkor varav 18 är medeltida och 21 kyrkogårdar. Pastoratet har totalt 84 personer anställda och en bred omfattande verksamhet för alla åldrar i respektive församling, men också en hel del samverkande verksamhet. Vi arbetar för att skapa ett engagemang för helheten och samverkan inom hela pastoratet där även friskvård och bra arbetsmiljö är i fokus.

Sista ansökningsdag: 11 december 2020

Kontaktpersoner: Bengt Wahlberg, kyrkorådets ordförande, tel 070-542 46 59.

Skicka ansökan till: Enköpings pastorat, Personalenheten, Box 88, 745 22 Enköping eller e-post: enkoping.pastorat@svenskakyrkan.se