Foto: Ida Bjurström

Kontakt kyrkokansli

Kyrkokansliet i Enköping, V. Ringgatan 9, Box 88, 745 22 Enköping, tel 0171-257 00, fax 0171-304 84,

enkoping.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde: Anders Grape, tel 0171-257 05. 

Kanslichef: Monika Qvarnström, tel 0171-257 52

Kyrkogårdsmästare: Ann-Sofie Hansson, tel 0171-257 39