Foto: Ida Bjurström

Kontakt Enköping

Sjukhusdiakon Eva Ågren, 0171-257 22, e-post: eva.agren@svenskakyrkan.se

Sjukhuskyrkan, 0171-41 82 53

Kantor Maria von Scheven, 0171-257 19, e-post: maria.von.scheven@svenskakyrkan.se

Husmor, S:t Lars kyrka, Eleonor S:t Cyr 0171-257 32, e-post: Eleonor.st.cyr@svenskakyrkan.se

Vaktmästare, Vårfrukyrkan, Jenny Lindström, 0171-257 11

St Lars kyrka, Hornugglegränd 3, 0171-962 22

Vårfrukyrkan, 0171-257 24

Kapellvärd, 0171-257 13

Församlingsassistent Karin Johansson, 0171-257 12, e-post: karin.l.johansson@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent Maria Samuelsson, 0171-257 31, e-post: maria.samuelsson@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog vakant

Diakon, Solveig Kärrbom, 0171-257 23, e-post: solveig.karrbom@svenskakyrkan.se

Diakon, Heidi Elfving, 0171-257 15, e-post: heidi.elfving@svenskakyrkan.se

Kantor Lisen Brunsberg, 0171-257 30, e-post: lisen.brunsberg@svenskakyrkan.se

Organist Jonas Marmbrandt, 0171-257 16, e-pst: jonas.marmbrandt@svenskakyrkan.se

Finsktalande präst Sanna Bäckvall

Präst Maria Lund, 0171-257 48, e-post: maria.lund@svenskakyrkan.se

Präst Mattias Thurfjell, 0171-257 09, e-post: mattias.thurfjell@svenskakyrkan.se

Präst Jimmy Werf (tjänstledig)

Präst Stefan Neovius (vikariat), 0171-257 29, e-post: stefan.neovius@svenskakyrkan.se

Husmor Lotta Medin, 0171-257 21, e-post: lotta.medin@svenskakyrkan.se

Arbetsledande komminister Erik Berger, 0171-257 06, e-post: erik.berger@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde Anders Grape, 0171-257 05, e-post: anders.grape@kyrkanshus.nu

E-post: enkoping.forsamling@svenskakyrkan.se

Växel 0171-257 00