Så hanteras dina personuppgifter

Här kan du läsa Enköpings pastorats policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter inom ramen för begravningsverksamheten samt den serviceverksamhet som avser gravskötsel.