Foto: Ida Bjurström

Gudmund Frenskar, kantor i Fjärdhundra församling

Gudmund reflekterar över samgåendet Fjärdhundra församling och Enköpings pastorat

Hur ser du på samgåendet med Fjärdhundra församling och Enköpings pastorat?
-  Jag tycker det ska bli spännande att läggas samman. Vi går ju ihop för att stiftet vill det och för att det finns för få som vill vara förtroendevalda, men intressant är att vi nu har ett fullsmockat församlingsråd. Det som ska bli trevligt är att samarbeta i nya konstellationer, samarbete med kommunikationen och att vi inte blir kusinen från landet, utan vi går in i det här tillsammans, in i det nya Enköpings pastorat.
Vad är styrkan i er församling?
- Styrkan är att vi är en liten församling och många har erfarenhet och brinner för flera saker. I Fjärdhundra församling finns ett stort intresse för insamlingar och loppisar och jag hoppas att vi kan inspirera i det och kanske göra sådana saker tillsammans med flera församlingar. Vi har två Albertus Pictor-kyrkor, Österunda och Härnevi kyrka, men också Simtuna kyrka är unik med målningar från 1400-talet. Det rika kulturarvet är en styrka.
Vad ser du för nackdelar/faror med samgåendet? - Att information/kommunikation inte kommer att fungera utåt.
Vad kan ni tillföra? - Samarbete och att arbeta mot samma mål, från massa olika anfallsvinklar, och att vi ofta når fram dit vi tänkt att vi ska, men också när vi inte når fram, så kan vi vända det till något annorlunda.