Foto: Ben White

Chorallerna 5-8 år, Enköping

Körsång tillsammans med gruppen Musicteam, därefter andra aktiviteter. Möjlighet till gemenskap med andra barn i en miljö där barnen får växa och utvecklas som människor och i sin tro.

Träffarna består både av körsång och andra aktiviteter. Att sjunga i kör handlar inte bara om musik utan lika mycket om gemenskap, skratt och allvar.

Målet med övningarna är att förbereda sångerna och andra uppgifter som barnen har i gudstjänsterna med små och stora. Barnens medverkan vid både övningar och gudstjänster är därför viktig. 

Tid: onsdagar kl 16.30-18.00
Plats: Cecilasalen, Kyrkans Hus
Terminsstart VT23: onsdag 18/1
Terminsavslutning: 31/5
Ledare: Per Lisberger, 0171-857 85, 076-536 52 01.
e-post: per.lisberger@svenskakyrkan.se

Att barn sitter vid en rutchbana och sträcker upp armarba och ser glad ut. Ett annat barn står på stegen på rutchbanan.

Barn & familj

Det finns mycket att upptäcka i våra verksamheter för barn upp till 13 år, exempelvis rörelse, sång, pyssel, lek och familjeträffar.

Medlemmar i en barnkör står och sjunger i en kyrka.

Barnkörer & musikgrupper

Inom Enköpings pastorat finns barnkörer i Enköping, Villberga, Veckholm, Tillinge och Fjärdhundra.