Bibel för barn

delas ut till 5 och 6-åringar i olika församlingar vid olika tillfällen. Se här när det närmar sig!

Bibelutdelning 5-åringar S:t Lars kyrka och Vårfrukyrkan hösten 2020

Till dig som är eller blir 5 år i år eller till dig som är äldre, men inte fått en bibel tidigare delas Bibel för barn ut söndag den 11/10 kl 11.00 i Vårfrukyrkan, 8/11 kl 15.00 i S:t Lars kyrka och 13/12 kl 11.00 i Vårfrukyrkan. Anmälan till Enköpings församlingsexpedition, tel 0171-257 00. Det går också bra att hämta din bok på Enköpings församlingsexpedition, V Ringgatan 9, Enköping.