Yoga för barn

Ett lekfullt lugn för barn 5-10 år.

Yoga för barn bidrar till ökat självförtroende, bättre sömn, ett större lugn och ökad koncentrationsförmåga. Rörelserna ger möjlighet att släppa på spänningar och samtidigt öva kroppsmedvetenhet och koordination.

Yogan är anpassad för barn mellan 5–10 år. Barnen får en timme av rörelse, avslappning och andning. Allt i lekens tecken.

Vi träffas i Hjorthagens församlingssal, 8 gånger. Vi hoppas kunna starta 1 februari. 12 platser.

Frågor och anmälan till Anna-Karin Wiknertz på 08-406 98 28.

Anna-Karin Wiknertz

Anna-Karin Wiknertz

Diakoniassistent