Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Engelbrekts församling Besöksadress: Östermalmsgatan 20 B, 11426 Sthlm Postadress: BOX 26153, 10041 Sthlm Telefon:+46(8)4069800 E-post till Engelbrekts församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Undervisning

Visionen för församlingens undervisning är att bereda människor möjlighet att växa andligt och intellektuellt.

Visionen för församlingens undervisning är att bereda människor möjlighet att växa andligt och intellektuellt. Undervisning sker likväl i det man gör som i det man säger. Kristet liv kallas lärjungaskap och att vara en kristen är bland annat att ständigt utvecklas, att växa som människa.

När församlingen erbjuder en förnyelse av tankar och värderingar i en kristen kontext, kan detta också ses som en form av evangelisation. Församlingens evangelisation innebär ett erbjudande av olika möjligheter till personlig utveckling utifrån den kristna trostraditionen.

Evangelisation/undervisning sker genom förkunnelsen i våra gudstjänster och den kommer även till uttryck i församlingens utbud av verksamheter och personliga möten. Församlingens uppgift är att vara lyhörd när det gäller att utforma gudstjänster och verksamheter som svarar gentemot människors andliga behov.

Församlingens undervisning är en tvåvägskommunikation med djup respekt för varje enskild människas egna erfarenheter, behov och livssituation. Musiken är ett av flera viktiga redskap i församlingens undervisning och kan öppna människan för gudomliga möten. I församlingens musikverksamhet skapas forum för lärande i musik, liturgi och teologi.