Tryggt besök i Engelbrekts församling

Vi vill att du ska känna dig trygg när du kommer till oss. Här kan du läsa om hur vi gör för att minimera smittrisken.

Engelbrekts församling följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer kring Coronaviruset. Vi erbjuder ett kyrkobesök under trygga former där vi visar omtanke om varandra. Vi begränsar antal besökare inne i kyrkan och hjälper besökare att hålla avstånd i lokalerna.

  • Våra lokaler har generösa ytor och många rum, vilket gör det lätt att ge varandra utrymme
  • Vi välkomnar ett begränsat antal personer i taget i våra lokaler. 
  • Vi hjälper våra besökare att hålla två meters avstånd med skyltar i köer och lokaler.
  • Vi placerar bord och sittplatser på generöst avstånd inomhus och utomhus.
  • Vi rengör frekvent utsatta ytor och områden.
  • Handsprit finns tillgänglig i våra lokaler för handtvätt.
  • Församlingens ledning följer händelseutvecklingen och är beredd att göra ändringar i öppethållande och verksamheter om situationen kräver det.
  • Givetvis stannar vår personal hemma vid symtom. Vi ber våra besökare att respektera riktlinjerna och göra detsamma, med omsorg om varandra.

Denna information uppdateras kontinuerligt och skrivs med reservation för ändringar.