Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Engelbrekts församling Besöksadress: Östermalmsgatan 20 B, 11426 Sthlm Postadress: BOX 26153, 10041 Sthlm Telefon: +46(8)4069800 E-post till Engelbrekts församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Uppdaterad 1/6 - Takprojektet

Nu är Engelbrektskyrkans tak färdigt och arbetet fokuseras på församlingshuset. Allt går enligt planerna och beräknas vara färdigt i oktober.

Uppdatering 2018 Nu är arbetet på kyrkan färdigt och vi fortsätter med taket på församlingshuset. Arbetet går enligt planerna och vi räknar med att allt ska vara klart i oktober.

Uppdatering 23 oktober 2017 I fredags visades ett reportage på SVTs Stockholmsnyheter om arbetare utan fallsele på Engelbrektskyrkans tak. Att arbeta på det sättet är helt oacceptabelt och strider mot de avtal som har tecknats. Engelbrekts församling håller regelbundna möten med aktuella entreprenörer och går igenom att säkerhetsföreskrifter följs. Frågor om arbetena på Engelbrektskyrkans tak besvaras av kyrkoherde Annelie Lowén.  

Uppdatering 6 juli 2017. Nu börjar byggnadsställningarna resa sig mot fasaderna på kyrkan. Hissar håller på att byggas för att kunna transportera arbetare och material.

Alla takpannor på taket kommer att lyftas ner för att rengöras och sorteras. Vissa behöver bytas ut men vi hoppas att de flesta går att använda igen.

Jesus sa: En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen.

Joh 16:16

Nya takpannor kommer att tillverkas vid ett tegelbruk som har haft sina ugnar igång ända sedan Engelbrektskyrkan byggdes och de eldas på samma sätt fortfarande. Vi hoppas att det kommer att resultera i att de nya takpannorna inte går att skilja så mycket från de gamla.

Bakgrund

Under sommaren och hösten 2017 kommer vi att renovera tak, fasader och fönster på Engelbrektskyrkan. Arbetet kommer inte att påverka insidan av kyrkan så det mesta som är inbokat i kyrkan kommer att kunna genomföras som planerat. Under byggtiden kommer olika delar av kyrkan kommer att kläs i byggnadsställningar och en stor del av området runt kyrkan kommer att vara avspärrat med byggstaket.

Under byggtiden kommer det inte att finnas några parkeringsplatser på kyrkans mark. Själva kyrkan beräknas vara färdig till årsskiftet 2017-2018 och då börjar arbetet med att renovera församlingshuset. Hela arbetet beräknas vara färdigställt först i oktober 2018.

Renoveringen är nödvändig för att bevara kyrkans unika arkitektur och kommer att säkra kyrkans värde som en viktig del av Stockholms profil för en lång tid framöver.

Engelbrekts församlings kyrkofullmäktige tog beslut om byggplanerna den 21 april 2017.

Tyck om bygget. Här kan du lämna kommentarer om Engelbrektskyrkans takprojekt.