Meny

Samtal och rådgivning

Alla har vi behov av någon som lyssnar, som ger av sin tid, som ser och bekräftar mig som en människa värd att älskas.

Diakonin syftar till att med samtal, praktisk handling och förtroende stödja människor, stärka deras självförtroende och ge hjälp för att fungera bättre som enskild i samspel med andra.  

Kyrkans Familjerådgivning
Kyrkans familjerådgivning vänder sig till par, familjer och enskilda i samlevnadssvårigheter och livskriser. Familjerådgivningsarbetet leds av personer med  professionell utbildningVerksamheten är ett led i församlingens önskan  att kunna hjälpa människor i kritiska livsskeden och vardagsnära livsfrågor.

Verksamheten bedrivs som ett samverkansprojekt mellan anslutna församlingar i Stockholms stad och län.

Engelbrekt församling ger ekonomiskt bidrag till verksamheten. Det ger dig som församlingsbo möjligheten att ta del av  Familjerådgivningens tjänster till subventionerad besöksavgift.

Besöksadress:
Kyrkans familjerådgivning Stockholm
Södermannagatan 5
116 23 Stockholm
T-bana Medborgarplatsen

Förfrågningar och tidsbokning:
08-6151170
www.kyrkansfamiljeradgivning.org 

Diakoni gruppen i Engelbrekts församling
Caroline Hoffmann telefon 08-406 9832
Cecilia Matton telefon 08-406 9833, 070-568 5040

Tjänstgörande präst har mottagning måndag – fredag
kl. 9.30 –11.00. Övriga tider ring växeln, tel. 406 98 00.

 

Det är gott att hoppas i en stillhet på hjälp från Herren

Klag 3:26

Faktaruta: Tysnadsplikten i Svenska kyrkan

Om du vill samtala med en präst eller diakon är du välkommen att kontakta den församling där du vill ha ditt samtal. Du behöver inte vara medlem och det kostar inte pengar.  

Präster är den enda yrkeskår i Sverige som har absolut tystnadsplikt. De får aldrig röja vad som sagts under bikt eller i ett enskilt samtal. Diakonen däremot har vittnesplikt och får lämna ut uppgifter efter medgivande av den som begärt själavård.

Den som biktat sig eller bett om samtalet kallas konfident och har inte tystnadsplikt.