6 Sighsten Herrgård

Du lät ditt ansikte utmana vår rädsla.

Den första som dog hette Roar. Han blev 42 år. Hans namn suddades ut och det blev tyst. Året var 1984.

Tiden som följde var så skrämmande. Vi var så rädda. Visste inte vem som skulle drabbas? Vem som kom med smittan eller hur den kunde angripa våra kroppar.

H I V. Tre bokstäver liksom i d-ö-d och om döden ville vi inte tala.

Ensamhet i dödens väntrum. Utraderad sorg, utsuddade namn.

Så trädde du fram. Du lät ditt ansikte utmana vår rädsla. En levande människa. Du manade till vår empati därför att du var en människa värd att sörjas.

Du dog och du sörjdes. Du nämndes vid namn. Du hjälpte oss att återigen uttala namnet människa.

Klicka här för att läsa mer.

Sighsten Herrgård (1943-1989)

Sighsten Herrgård var en svensk modeskapare, född i Helsingfors 1943. Som designer i Milano under 1960-talet var han ett av de mest kända svenska namnen utomlands. Sighsten Herrgård var den första som trädde fram offentligt med att ha blivit smittad med sjukdomen HIV. Han gjorde det i en tid då HIV spred sig, inte minst, bland manliga homosexuella. Många sorgliga historier och levnadsöden finns att berätta om hur människor dog i ensamhet, bortglömda och gömda i skam därför att stigmat var så oerhört stort för att ha blivit smittad. Rädslan för sjukdomen var stor och stigmat var kanske ännu större? Detta har inte minst Jonas Gardell berättat gripande om i boken och tv-serien Torka aldrig tårar utan handskar. Sighsten Herrgård medverkade i SVTs Anslagstavlan och manade till eftertanke för de cyniska skämt som gick vid den här tiden som handlade om Sighsten Herrgårds sjukdom och bortgång. I och med den kamp han förde fick de insjuknade ett ansikte. De blev människor med känslor och ett liv. Även om stigmat var fortsatt stort under många år blev Sighsten Herrgårds framträdande mycket betydelsefullt för många drabbade. Han blev ett ansikte och en röst för dem som inte orkade göra sin egen röst hörd. Sighsten Herrgård dog i AIDS 1989.