5 Simone de Beauvoir

Var friheten den boja som du formulerade i ord?

Tillblivelse. Frihet. Existens.

Vad är då frihet?

Är människan en existerande varelse, fri från bundenhet och krav? Fri att välja och forma sitt liv bortom tillhörighet och gräns.

Eller blir människan till i relation till den andre?

Att vara människa är i viss mån att vara bunden. Nej, man föds kanske inte till kvinna men du visste att kvinna var det du blev i hans blick. Och han ville vara fri.

Var friheten den boja som du formulerade i ord? Mannens kvinna. Den andra.

Och du tog dig också friheter.

Klicka här för att läsa mer.

Simone de Beauvoir (1908-1986)

Simone de Beauvoir var en fransk intellektuell, filosof och existentialist. Även om hon själv inte kallade sig för feminist förrän sent i sitt liv har hennes tankar varit betydelsefulla för den moderna kvinnorörelsen. Hennes bok ”Det andra könet” har blivit en av feminismens centrala klassiker där det berömda citatet ”Man föds inte till kvinna, man blir det” har legat till grund för stora delar av feministiska tankegångar.
Hennes tankar har ofta uppfattats som sprungna ur och beroende av livskamraten Jean-Paul Sartres tankar men kanske var det i själva verket minst lika mycket det omvända? Kanske var det hon som korrigerade hans tankegångar, inte minst i frågan om hur fri människan egentligen är? Inte minst måste man nog förstå Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoirs tankar som högst beroende av varandra trots att existentialismen ger uttryck för människans inneboende frihet.